Yhtenäinen tietomallinnus­ympäristö Talokeskukseen

Talokeskuksessa on yhtenäistetty tietomallinnukseen liittyviä suunnitteluprosesseja ja -ympäristöjä sekä kehitetty niihin liittyvää osaamista. Toimenpiteillä on parannettu tuottavuutta, laatua ja kilpailukykyä.

Tulokset

Talokeskuksessa laadittiin ohjelmistostrategia, jonka pohjalta yhtenäistettiin ohjelmistoympäristö. Samalla muodostettiin CAD/BIM -pääkäyttäjäryhmä, joka vastaa BIM-strategiasuunnittelusta, kehityksestä, prosesseista sekä koulutuksesta ja käyttöönotoista.

Hankkeen aikana toteutettiin kaksi aiheeseen liittyvää diplomityötä:

  1. Suunnitteluliiketoiminnan strateginen kehittäminen BIM-palvelulla keskisuuressa rakennusalan suunnittelu- ja konsulttiyrityksessä
  2. Tietomallin hyödyntäminen kiinteistötiedon hallinnassa

Vaikutukset

Yhteistyö ohjelmistotoimittajan kanssa on selkeytynyt ja noussut kumppanitasolle.

Vakioitu suunnitteluympäristö ja -ohjeistus ovat tehostaneet suunnittelutoimintaa.

CAD/BIM -pääkäyttäjäryhmä on onnistunut kokoamaan yhteen eri suunnittelualat ja toimimaan koulutuksen- ja tiedonjakajana.

Havaittiin, että ymmärryksen muodostaminen ja muutosten läpivienti liiketoiminnassa vaati odotettua suurempia ponnistuksia ja pitkäjänteistä toimintaa.

Jatkotoimenpiteet

CAD/BIM -pääkäyttäjäryhmän toimenkuva keskittyy jatkossa suunnitteluprosessin jatkokehittämiseen ja suunnitteluosaamisen parantamiseen.

Tietomallinnuksen kehittämisen painopiste on tulevaisuudessa tietomallin yhdistäminen ja hyödyntäminen konsernin ”Rakentamisen tiedonhallinta”-järjestelmässä sekä yrityksen omassa sisäisessä käytössä että asiakkaille tarjottavana palveluna.


LCI FIN, 2015-06-21