Vuosikello osaamisen kehittämisen tueksi Talokeskuksessa

Talokeskus-konsernissa kehitettiin ja otettiin käyttöön osaamisen johtamisen malli, jonka tavoitteena on varmistaa laadukkaat asiantuntijapalvelut ja osaamisen jatkuvuus myös tulevaisuudessa. Talokeskus Akatemia perustettiin koordinoimaan sisäistä ja ulkoista koulutusta.

Tulokset

Projektissa luotiin konsernille erillinen ”Osaamisen kehittämisen” –vuosikello jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen.

Kaikkien konsernin työtehtävien toimenkuvat määriteltiin yhteistyössä esimiesten ja johdon kanssa erillisissä työpajoissa. Konsernin työnjohto määritteli yrityksen liiketoimintojen kriittiset osaamiset. Sen jälkeen toteutettiin henkilöstön osaamiskartoitus sähköisen henkilöstötietojärjestelmän kautta. Jokaiselle työntekijälle laadittiin henkilökohtainen kehittymissuunnitelma sisältäen henkilökohtaisten pätevyyksien ja sertifikaattien huomioimisen.

Sisäistä ja ulkoista koulutusta koordinoimaan perustettiin Talokeskus Akatemia.

Vaikutukset

Kehityskeskusteluissa on laadittu jokaiselle työntekijälle henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

Talokeskus Akatemian ensimmäiset koulutukset järjestettiin marraskuussa 2014. Sen jälkeen koulutuksia on järjestetty suunnitelmallisesti erillisen koulutuskalenterin mukaisesti.

Koulutuskalenteri on muodostettu henkilöstön osaamiskartoituksen ja liiketoimintojen osaamistarpeiden yhteistyönä.

Jatkotoimenpiteet

Työntekijän osaamistaso ja -tarve kartoitetaan jatkossa aina vuoden alussa. Kartoituksen perusteella osaamista kehitetään vuoden aikana vastaamaan yrityksen muuttuvia tarpeita.

Talokeskus Akatemian puitteissa järjestetään mm. koulutusta, työpajoja, tietoiskuja, uudenlaisten työskentelytapojen kehittämistä ja perehdyttämiseen liittyvää koulutusta. Samalla jatkuvat myös aiemmin hyviksi todetut "Ajankohtaista toimialalla" -tietoiskut ja "Asiakkaan ääni" -tuokiot.

Keväällä 2015 järjestettiin ensimmäinen koko konsernin yhteinen oppimis- ja virkistystapahtuma ”Talokeskuspäivät”. Se pidetään jatkossa vuosittain. Ohjelma koostuu asiakkaiden ja liiketoimintojen esittelyistä sekä alan ajankohtaisista asioista vaihtuvan teeman mukaan.


LCI FIN, 2015-06-21