Talokeskukselle uudistunut Intranet-toimintajärjestelmä

Talokeskus-konsernin sisäistä viestintää tehostettiin kehittämällä Intranet-ympäristöä, joka toimii Talokeskuksessa samalla toimintaprosessin ja toiminnan kehitysalustana. Intranetin lisäksi kehitettiin lisäksi myös muita sisäisen sosiaalisen median kanavia.

 

Tulokset

Talokeskus-konserniin laadittiin viestintäsuunnitelma, ja samalla otettiin käyttöön sähköiset neuvottelu- ja videoyhteydet.

Vanha Intranet-ympäristö uusittiin. Erityistä huomiota kiinnitettiin Intranetin helppokäyttöisyyteen sekä etusivun päivittämiseen, eli sivun ajankohtaisuuteen ja ajantasaisuuteen. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön uudet sisäisen sosiaalisen median vuorovaikutuskanavat.

Toimintajärjestelmän pääprosessit yhtenäistettiin, ja prosesseihin liittyvä ohjeistus ja dokumentit päivitettiin. Toimintajärjestelmälle luotiin jatkuvan parantamisen periaatetta noudattava vuosikello. Toimintajärjestelmän päivittäminen vastuutettiin laajasti organisaatiossa. Liiketoiminnoissa käynnistettiin työ prosessien uudistamiseksi ja tehtiin hankintapäätös uudesta järjestelmäalustasta.

Vaikutukset

Intranetin kautta tapahtuva viestintä ja tiedonjakaminen on tehostunut merkittävästi. Muiden sisäisten medioiden käyttöä ja sähköistä yhteydenpitoa lisätään koko ajan tapahtuvan koulutuksen avulla.

Liiketoiminnoissa on järjestetty yksiköittäin aktiivisesti työpajoja prosessien läpikäymiseksi ja uudistamiseksi.

Jatkotoimenpiteet

Uusi toimintajärjestelmäalustapäätös tukee jatkossa johtamisjärjestelmän yhtenäistämistä ja liiketoimintojen raportoinnin kehittämistä.

Henkilöstöä ohjataan uusien työskentelytapojen käyttöön. Sähköisten neuvotteluyhteyksien käyttöä ja sisäisen median ohjeistusta lisätään ja parannetaan edelleen.


LCI FIN, 2015-06-21