Yhteinen työpaja IPT3- ja RAIN2-hankkeiden osapuolille

IPT3- ja RAIN2- hankkeet järjestävät yhteisen työpajapäivän 16.9.2021, jonka teemana on rakennusalan toimijoiden integraation syventäminen.

Yhteistoimintahankkeiden myötä rakennushankkeen osapuolten integraatiosta on keskusteltu viime vuosina runsaasti. Kokemukset alliansseista on saanut osapuolet pohtimaan yhteistoiminnan merkitystä myös muissa toteutusmalleissa. Osapuolten integroinnilla varmistetaan arvon tuottaminen, mutta vaarana voi helposti olla liian raskaat toimenpiteet. Tämän vuoksi integrointia tulee suunnitella ja sen tulee olla sopivalla tasolla hankkeeseen nähden.

Työpajan agenda julkaistaan pian. Tilaisuus on avoin ja ilmainen kaikille IPT3- ja RAIN2-hankkeiden organisaatioihin kuuluville henkilöille. >> Ilmoittautuminen


IPT3-hankkeen osapuolia ovat Väylävirasto, Helsingin yliopisto, Helsingin kaupunki, Turun kaupunki, Tampereen tilapalvelut, HUS Kiinteistöt Oy, KYS/Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri sekä Tulevaisuuden sairaala OYS 2030/Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

RAIN2-hankekonsortiossa mukana olevat yritykset ovat Consti Yhtiöt Oyj, Fira Oy, YIT Suomi Oy, Granlund Oy, AFRY Finland Oy, Destia Oy, Ramboll Finland Oy, NRC Finland Oy, Amplit Oy ja GRK Infra Oy.

 

Kuva: RAIN-hanke