Julkaisut

Opinnäytetöitä

Diplomityö: Alaluusua, Teemu (2023) Digitaalinen tiedonhallinta tahtituotantoa hyödyntävän rakennushankkeen toimitusketjuissa

Diplomityö: Särkilahti, Severi (2023) Prerquisite management in takt production

Diplomityö: Vihavainen, Otto (2023) Tahtityömaiden päivittäisjohtamisen parhaat käytännöt

Diplomityö: Hänninen, Aku (2022) Suunnittelun tilannekuvan tapaustutkimus

Diplomityö: Kajander, Jami (2021) Prosessien virtauksen mittaaminen tahtituotannossa

Diplomityö: Nevalainen, Markus (2021) Rakennuttajan rooli ja tehtävät tahtituotantohankkeessa

Diplomityö: Tikka, Tommi (2021) Uusien toimintamallien jalkauttaminen käytäntöön rakennusalalla

Diplomityö: Timonen, Niko (2020) Kylpyhuone-elementin käyttö korkeassa rakentamisessa läpimenoajan lyhentämiseksi

Diplomityö: Ruohomäki, Anton (2020) Hukan mittaaminen tahtituotannossa, Aalto-yliopisto

Diplomityö: Ahoste, Henri (2020) Yhteistoiminnalisen tuotannonohjauksen vaikutus hukkaan työmaalla, Aalto-yliopisto

Diplomityö: Sahlberg, Jenni (2020) Tahtituotannon prosessimalli korjausrakentamiseen, Aalto-yliopisto

Diplomityö: Koivumäki, Teemu (2020) Rakennustyömaan perinteisen ja ulkoistetun logistiikan hallinnan vertailu, Aalto-yliopisto

Diplomityö: Muukkonen, Veera (2020) Suunnitteluprosessin virtaus ja ohjaus yhteistoiminnallisissa rakennushankkeissa, Oulun yliopisto

Diplomityö: Pasila, Hans (2019) Impact of Lean-Intervention on Productivity, Aalto-yliopisto (EN)

Diplomityö: Grönvall, Max (2019) Tahtituotannon implementointi toimitilarakentamisessa, Aalto-yliopisto

Diplomityö: Koniel, Ossi (2019) Suunnittelun ohjausmenetelmän kehittäminen toteutussuunnittelun hukan eliminoimiseksi

Lopputöitä vuosilta 2011-2015

Research papers (in English)

2023

Ali, F. and Haapasalo, H. (2023). ”Development levels of stakeholder relationships in collaborative projects: challenges and preconditions”. International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 16 No. 8, pp. 58-76.

Annunen, P. and Haapasalo, H. (2023). Industrial operation model for the construction industry International Journal of Construction Management.

Annunen, P., Tella, J., Pekki, S. and Haapasalo, H. (2023). Maintenance capability creation for buildings – concurrent process with design and construction. Journal of Facilities Management.

Görsch, C., Seppänen, O., Peltokorpi, A., & Lavikka, R. (2023). Task planning and control in construction: revealing workers as early and late planners. Construction Management and Economics, 1-20.

Karasu, T., Aaltonen, K. and Haapasalo, H. (2023). The interplay of IPD and BIM: a systematic literature review. Construction Innovation, Vol. 23 No. 3, pp. 640-664.

Lappalainen, E., Hänninen, A., Uusitalo, P., & Seppänen, O. (2023). Learning From Delays in Daily Design Work–Comparison of Root Cause Analysis and Functional Resonance Analysis. In Annual Conference of the International Group for Lean Construction. International Group for Lean Construction (IGLC).

Mansoori, S., Harkonen, J., Haapasalo, H. (2023). Productization and Product Structure Enabling BIM Implementation in Construction. Engineering, Construction and Architectural Management.

Riekki, J., Rannisto, J., Lehtovaara, J., Seppänen, O., & Peltokorpi, A. (2023, July). Achieving a 4-hour takt time–and driving change with it. In Annual Conference of the International Group for Lean Construction (pp. 1184-1195). International Group for Lean Construction (IGLC).

Scala, N. M., Schiavone, V., Olivieri, H., Seppänen, O., Alves, T. D. C., Liu, M., & Granja, A. D. (2023). Comparative analysis of planning with the critical path method, Last Planner system, and location-based techniques in Brazil, Finland, and the United States. Engineering management journal, 35(3), 237-256.

Tampio, K.-P. and Haapasalo, H. (2023). Organising methods enabling integration for value creation in complex projects, Construction Innovation.

2022

Ahonen, T., Lehtovaara, J., Peltokorpi, A., & Uusitalo, P. (2022). Continuous Improvement of Takt Production With Data-Driven Knowledge Management Approach. In Annual Conference of the International Group for Lean Construction (pp. 376-387). International Group for Lean Construction (IGLC).

Ali, F., Haapasalo, H., Tampio, K-P. and Haapasalo, H. (2022). ‘Analysing the challenges in stakeholder relationship management in the healthcare process: a social network perspective’. Int. J. Networking and Virtual Organisations, Vol. 26, Nos. 1/2, pp.125–156.

Annunen, P., & Haapasalo, H. (2022). Production Capability Creation (PCC) for Collaborative Construction Projects – A Qualitative Study From Finland. Construction Economics and Building, 22(3).

Chauhan, K., Peltokorpi, A., Lavikka, R., & Seppänen, O. (2022). To prefabricate or not? A method for evaluating the impact of prefabrication in building construction. Construction Innovation, 24(7), 65-82.

Ghanem, M., Hamzeh, F., Seppänen, O., Shehab, L., & Zankoul, E. (2022). Pull planning versus push planning: Investigating impacts on crew performance from a location-based perspective. Frontiers in Built Environment, 8, 980023.

Haapasalo, H. (2022). Constraints of innovations in the Finnish construction industry. Baltic Rim Economies, Special issue on Construction & Reconstruction. Vol. 18, No 5. pp.28.

Hannila, H., Kuula, S., Harkonen, J. & Haapasalo, H. (2022). Digitalisation of a company decision-making system: a concept for data-driven and fact-based product portfolio management, Journal of Decision Systems, 31:3, 258-279

Halttula, H. P., & Seppänen, O. (2022). Situational awareness in construction projects using takt production. In Annual Conference of the International Group for Lean Construction (pp. 164-174). International Group for Lean Construction (IGLC).

Lappalainen, E., Abou Ibrahim, H., Seppänen, O., & Palsola, I. (2022). Findings on the Use of the Last Planner System—A Case Study. In Annual Conference of the International Group for Lean Construction (pp. 60-71). IGLC. net.

Lappalainen, E., Uusitalo, P., Pikas, E., Seppänen, O., Peltokorpi, A., Uusitalo, P., Reinbold, A. & Menzhinskii, N. (2022). Improving Design Quality by Contractor Involvement: An Empirical Study on Effects. Buildings, 12(8), 1188.

Lehtovaara, J., Seppänen, O., & Peltokorpi, A. (2022). Improving construction management with decentralised production planning and control: exploring the production crew and manager perspectives through a multi-method approach. Construction Management and Economics, 40(4), 254-277.

Lehtovaara, J., Seppänen, O., Peltokorpi, A., Lappalainen, E., & Uusitalo, P. (2022). Combining decentralized decision-making and takt production in construction planning and control to increase production flow. Frontiers in Built Environment, 8, 893790.

Lehtovaara, J., Tommelein, I. D., & Seppänen, O. (2022). How a Takt Plan Can Fail: Applying Failure Modes and Effects Analysis in Takt Control. In Annual Conference of the International Group for Lean Construction (pp. 715-726). International Group for Lean Construction (IGLC).

Lerche, J., Enevoldsen, P., & Seppänen, O. (2022). Application of Takt and Kanban to modular wind turbine construction. Journal of Construction Engineering and Management, 148(2), 05021015.

Mansoori, S., Haapasalo, H., Harkonen, J. (2022). ”Potential of Building Information Modeling in the Project Lifecycle –Reflection Against Iceberg Model” International Journal of Management, Knowledge and Learning, Vol. 11, pp.85-104.

Moradi, S. and Kähkönen, K. (2022). Success in Collaborative Construction through the Lens of Project Delivery Elements. Built Environment Project and Asset Management.

Moradi, S.; Sormunen, P. (2022). Lean and Sustainable Project Delivery in Building Construction: Development of a Conceptual Framework. Buildings 2022, 12, 1757.

Nyameke E. and Haapasalo. H. (2022). Identity formation and maintenance in a large hospital construction project. Project Leadership and Society. Vol. 3, No. 1. (2022) 100058.

Peltokorpi, A., & Seppänen, O. (2022). Managing product information for lean construction: use cases and a proposed process. In Annual Conference of the International Group for Lean Construction (pp. 388-398). International Group for Lean Construction (IGLC).

Rankinen, J.-A., Lakkala, S., Haapasalo, H., & Hirvonen-Kantola, S. (2022). Stakeholder management in PED projects: challenges and management model. International Journal of Sustainable Energy Planning and Management, 34, 91–106.

Salomäki, M., Reiman, A. & Haapasalo, H. (2022). On occupational safety management in construction alliance projects. International Journal of Occupational and Environmental Safety. 6(1), pp. 41-57.

Saukko, L., Aaltonen, K. and Haapasalo, H. (2022). ”Defining integration capability dimensions and creating a corresponding self-assessment model for inter-organizational projects”. International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 15 No. 8, pp. 77-110.

Seppänen, O., & Görsch, C. (2022). Decreasing waste in Mechanical, Electrical and Plumbing work. In Annual Conference of the International Group for Lean Construction (pp. 84-94). International Group for Lean Construction (IGLC).

Tampio, K.-P., Haapasalo, H. and Ali, F. (2022). Stakeholder analysis and landscape in a hospital project – elements and implications for value creation”. International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 15 No. 8, pp. 48-76.

2021

Lappalainen, E., Uusitalo, P., Seppänen, O., & Peltokorpi, A. (2021, July). Design process stability: observations of batch size, throughput time and reliability in design. In Annual Conference of the International Group for Lean Construction (pp. 605-612). International Group for Lean Construction (IGLC).

Lehtovaara, J. et al. (2021). How takt production contributes to construction production flow: a theoretical model. Construction Management and Economics, 39(1), 73-95.

Lehtovaara, J., Heinonen, A., Ronkainen, M., Seppänen, O., & Peltokorpi, A. (2021, July). Takt Production as Operations Strategy: Client’s Perspective to Value-Creation and Flow. In Annual Conference of the International Group for Lean Construction (pp. 829-838). International Group for Lean Construction (IGLC).

Moradi, S. S., Kahkonen, K., Klakegg, O.J. & Aaltonen, K. (2021). A Competency Model for the Selection and Performance Improvement of Project Managers in Collaborative Construction Projects: Behavioral Studies in Norway and Finland. Buildings, 11 (4).

Peltokorpi, A., Seppänen, O., Lehtovaara, J., Pikas, E., & Alhava, O. (2021, July). Developing a framework for systemic transformation of the construction industry. In Annual Conference of the International Group for Lean Construction (pp. 454-463). International Group for Lean Construction (IGLC).

Seppänen, O., Görsch, C., Zhao, J., Kerttula, J., & Viitala, L. (2021). Hukka LVI-ja sähkötöissä: Tutkimushankkeen loppuraportti.

Tetik, M. et al. (2021). Kitting Logistics Solution for Improving On-Site Work Performance in Construction Projects. Journal of Construction Engineering and Management: ASCE, 147 (1), 12 pp.

Uusitalo, P., Lappalainen, E., Seppänen, O., Pikas, E., Peltokorpi, A., Menzhinskii, N. & Piitulainen, M. (2021). To trust or not to trust: Is trust a prerequisite for solving design quality problems?

2020

Emmanuell, N., Aaltonen, K. & Haapasalo, H. (2020). Formation of Project Identity in a Multi-Project Environment. International Journal of Management, Knowledge and Learning. 9(1), 3–25.

Lavikka, R. et al. (2020). Fostering Process Innovations in Construction through Industry-University Consortium. CONSTRUCTION INNOVATION: INFORMATION, PROCESS, MANAGEMENT, 20(4), 569-586.

Moradi, S. S., Kahkonen, K. & Aaltonen, K. (2020). Project Managers’ Competencies in Collaborative Construction Projects. Buildings, 10 (50).

Mäki, T., Kerosuo, H. & Koskenvesa, A. (2019). This has been a real uphill battle: Three organisations for the adoption of Last Planner System. Canadian Journal of Civil Engineering, 2020, 47(2): 109-117.

Pikas, E. et al. (2020). Improving Building Design Processes and Design Management Practices: A Case Study. Sustainability, 12(3), 1-18. [911].

Saukko, L., Aaltonen, K. & Haapasalo, H (2020). Inter-organizational collaboration challenges and preconditions in industrial engineering projects. International Journal of Managing Projects in Business. Vol. 13 No. 5, 2020 pp. 999-1023

2019

Majava, J., Haapasalo, H. & Aaltonen, K. (2019). Elaborating Factors Affecting Visual Control in a Big Room. Construction Innovation: Information, Process, Management. Vol. 19 No. 1, 2019 pp. 34-47.

Maki, T. & Kerosuo, H. (2019). Design-related questions in the construction phase: The effect of using the Last Planner System in design management. Canadian Journal of Civil Engineering, 2020, 47(2): 132-139.

Olivieri, H. et al. (2019). Survey comparing Critical Path Method, Last Planner System, and Location-Based techniques. JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT: ASCE, 145(12), [04019077].

Reiman, A., Moller, P. L., Vayrynen, S., Sormunen, E., Rasanen, T. & Haapasalo, H. ( 2019). Safety Training Park – How Broad Stakeholder Cooperation Contributes to Occupational Safety and Health Learning. International Journal of Construction Education and Research. Volume 15, Issue 1, pp. 19-41

Tetik, M. et al. (2019). Direct digital construction: Technology-based operations management practice for continuous improvement of construction industry performance. Automationin Construction, 107, [102910].

Uusitalo, P. et al. (2019). Applying Level of Detail in BIM based project: An overall process for lean design management. Buildings, 9(5), [109].

Uusitalo, P. et al. (2019). Solving design management problems using lean design management : the role of trust. Engineering, Construction and Architectural Management, 26(7), 1387-1405.

Zhao, J. et al. (2019). Real-time resource tracking for analyzing value-adding time in construction. Automation in Construction, 104, 52-65.

Muita julkaisuja

LC Review 2018

Yleistajuisia artikkeleita vuosilta 2011-2015