LCI-päivät 2018

LCI Finland täytti vuonna 2018 kymmenen vuotta ja vuotuinen LCI-Päivä otti uuden harppauksen eteenpäin laajentuen kolmipäiväiseksi konferenssiksi! LCI-Päivät koostuivat valmennuspäivästä ja kahdesta seminaaripäivästä. Huomioiden ulkomaiset osallistujat, osa valmennuspäivästä ja koko ensimmäinen seminaaripäivä järjestettiin englanniksi.

Valmennuspäivän sisällöstä vastasivat useita satoja organisaatioita kouluttanut, Toyotalla oppinsa saanut Sammy Obara sekä kotimaiset huippuosaajat.Ensimmäisen seminaaripäivän (15.5.) alustajina toimivat mm. Sharon Banks (Highway Agency, UK), Sammy Obara (Honsha Associates) sekä Janosch Dlouhy (BMW, Karlsruhe Institute of Technology). Toisena seminaaripäivänä (16.5.) jatkettiin suomeksi kotimaisia kokemuksia sekä viimeisimpien kehitys- ja tutkimusprojektien tuloksia jakaen. Keynote -puheenvuoroissa mukana mm. professori Arto Kiviniemi (University of Liverpool).

Suuri osa kolmipäiväisen tapahtuman aineistosta on ladattavissa alla.

 

Maanantai 14.5 – Valmennuspäivä

Maanantain valmennuspäivä muodostui kokopäivän kestävästä Kaizen -valmennuksesta sekä neljästä puolen päivän mittaisesta valmennuksesta, joiden teemoina olivat tuotannonohjaus sekä ihmisten johtaminen:

Kaizen – workshop, Sammy Obara, Honsha.ORG

Kaizen -valmennuksessa perehdyttiin jatkuaan parantamiseen Toyotalla oppinsa saaneen Lean-guru Sammy Obaran johdolla. Kaizen edistää kestävää, jatkuvaa parantamista osana jokapäiväistä työskentelyä koko organisaatiossa. Kaizenin lähtökohta on ihmisten sitouttamisessa ja ohjaamisessa: hukan tunnistaminen on taito, jossa jokainen voi kehittyä. Tunnistamisen lisäksi olennaista on juurisyyhyn vastaaminen ja parempien toimintatapojen standardointi.

Last Planner System ja Villego, Miika Ronkainen, Vison Oy ja Anssi Koskenvesa, Mittaviiva Oy

Valmennuksessa opeteltiin Last Plannerin käyttöä ja yhteissuunnittelun hyötyjä Villego -simulointipeliä hyödyntäen. Tavoitteena oli Last Planner -menetelmän ja hyötyjen, rakennusprojektin osapuolten yhteistyön ja kommunikoinnin sekä hukan tunnistamisen ja poistamisen merkityksen ymmärtäminen.

Tahtiaikatuotanto rakentamisessa, Olli Seppänen, Aalto Yliopisto ja Aleksi Heinonen, Vison Oy

Valmennuksessa käytiin läpi tahtiaikatuotannon keskeiset periaatteet ja harjoiteltiin tahtisuunnitelman tekemistä. Tavoitteena oli ymmärtää, miten tahtiaikatuotanto auttaa vakioimaan tekemistä ja miten tahtituotanto yhdistää Last Planner -menetelmän ja vinoviivamallinnuksen parhaat puolet.

Tehokas Big Room -toiminta, Piia Sormunen, Granlund Consulting ja Lauri Merikallio, Vison Oy

Valmennuksessa kuultiin alustuksia sekä opeteltiin asioita ryhmissä Big Room -työskentelytapoja hyödyntäen. Tavoitteena oli ymmärtää tehokkaan Big Room -toiminnan keskeiset elementit, perehtyä Big Room -toiminnan tiedonhallintaan ja viestintään sekä suunnitella erilaisten Big Room -ympäristöjen perustamista.

Tiimistä huipputiimiksi, Jari Salo, Juuriharja Consulting Group Oy

Valmennuksessa opittiin, miten huipputiimit muodostuvat erilaisista kokoonpanoista ja jäsenistä, jotka täydentävät toisiaan ja hallitsevat erilaisa tehtäviä. Valmennus rakentui alustuksien ja ryhmätöiden kokonaisuudesta. Tavoitteena oli ymmärtää mikä merkitys huipputiimillä on, mitkä on sen keskeisest ominaisuudet sekä toimintatavat ja oppia, miten se rakennetaan ja miten tiimin jatkuva kehittyminen varmistetaan.

Tiistai 15.5 – Seminaaripäivä 1

Tiistai oli LCI-tapahtuman kansainvälinen konferenssipäivä, jossa kuultiin useita puheenvuoroja asiantuntijoilta ympäri maailman.

Opening words

Chairman, Jyrki Laurikainen, Lean Construction Institute Finland
Member of the Board, Lauri Merikallio, Lean Construction Institute Finland

KEYNOTE 1: Leading a Lean Organization

Partner Sammy Obara, Honsha Associates, USA

KEYNOTE 2: Leaning the Construction Sector

Head of Lean and Continuous Improvement Sharon Banks, Highway Agency, UK

Dialogue: Integrated Project Delivery IPD and Alliances in Finland

Director Pekka Petäjäniemi, Finnish Transport Agency: Client’s Perspective
SVP Jan Elfving, Skanska Finland: Alliance as Framework

KEYNOTE 3: Taktplanning and Taktcontrol – From Fast Track to Large Scale Projects

Janosch Dlouhy, BMW, Karlsruhe Institute of Technology

Parallel session A: Target Value Design/Delivery TVD

Sr. Lean Manager, PhD Patricia Tillmann, UCSF, USA: IPD in Public Sector
Vice President Jukka Vasara, Granlund: Case PPSHP Alliance
Partner Ari Pennanen, Haahtela Group: Cost and Value

Parallel session B: Building Services Prefabrication

Peter Court, Crown House Technologies, UK
Ass. Prof. Helena Lidelöw, Luleå University of Technology, Sweden
Ass. Prof. Antti Peltokorpi, Aalto University, Finland

Parallel session C: Lean Design

Sr. Architect, Digital BIM Lead, Steen Sunesen, LINK Architects, Norway
Partner Jaakob Solla, Konkret Oy, Finland
CEO Pekka Metsi, Granlund, Finland
Head of BIM and Design Management Development Vegard Knotten, Veidekke, Norway

Parallel session D: Takt Time and Logistics

Senior Consultant Annett Schöttle, Refine Projects AG, Germany
Project Director Hans Thomas Holm, Statsbygg, Norway
Director of Production Innovation Klas Berghede, The Boldt Company, USA

KEYNOTE 4: Transformation Requires Two-way Transparency

CRE Management Director Jari Salo, Elisa Corporation + comment: Jouni Juntunen, Fira Ltd.

Closing of the Day

Chairman Harri Kailasalo, Confederation of Finnsih Construction Industries RT

Keskiviikko 16.5 – Seminaaripäivä 2

KEYNOTE 5: Tarvitseeko Lean tietomallinnusta vai tietomallinnus Leania?

Prof. Arto Kiviniemi, University of Liverpool

Rinnakkaissessio E: Tahtituotanto

Hallituksen puheenjohtaja Ari Viitanen, Carinafour
Projektipäällikkö Jani Sinkkonen ja projekti-insinööri Joonas Hytönen, VR Track
Kehitysjohtaja Juha Salminen, Vastaava mestari Ossi Luukkonen, Consti

Rinnakkaissessio F: Tiedonhallinta

Digitaalinen rakennusprosessi ja tiedon virtauttaminen, Digijohtaja Tiina Talvitie, Lehto Group
Tietojohdettu rakennusprojekti – case Capella, kehityspäällikkö Niko Vironen, Fira Oy
Tuotetiedon johtaminen, Head of IT, PLM Risto Silvola, Konecranes

Rinnakkaissessio G: Lean suunnittelussa

Lean ja LPS Sweco Rakennetekniikassa, Liiketoiminnan kehitysjohtaja Atte Leppänen, Sweco Rakennetekniikka Oy
Last Planner, sen mahdollisuudet ja haasteet allianssin kehitysvaiheessa – Case T2-terminaali, Suunnittelupäällikkö Virve Kuurne, SRV Rakennus Oy
Big Room -toiminta suunnitteluvaiheessa, Toimialajohtaja Piia Sormunen, Granlund Consulting Oy

Rinnakkaissessio H: Projektisysteemit

Projektisysteemiajattelu, Prof. Kalle Kähkönen, TTY
Projektisysteemiajattelu – case Finavia, Projektijohtaja Martti Nurminen, Finavia
Alihankinnan integrointi
Projektipäällikkö Henri Jyrkkäranta, Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy
Kehitysjohtaja Juha Salminen, Consti
Director, Project Support and LEAN Hannu Ratamäki, YIT Infra Oy
Projektisysteemin suunnittelu – case Lahden eteläinen moottoritie, Projektipäällikkö Janne Wikström, Liikennevirasto

Rinnakkaissessio I: Ihmiset ja johtaminen

Psykologin näkökulma projektitiimeihin, Senior Brand Strategist Perttu Pöyhönen
Case Restok, Liiketoimintajohtaja, osakas Jouni Järvenpää, Restok Oy
Mitä on Gemba-kävely?, Janne Metsolahti, YIT Rakennus Oy

Gemba-walk -lomake

Rinnakkaissessio K: Allianssikyvykkyys

Ylläpitäminen ja kehittäminen, case Raide-Jokeri
Allianssin projektipäällikkö Katja Pekkanen, VR Track Oy
Raide-Jokerin projektijohtaja Juha Saarikoski, HKL
Mittaus, case Oulun yliopistollinen sairaala, Apulaisprofessori Kirsi Aaltonen, Oulun yliopisto

KEYNOTE 6: Ihmisten johtaminen ja kunnioittaminen

Ketterän kiihdyttämön päällikkö Mirette Kangas, YLE