Integroidut toteutusmuodot edistävät Lean-ajattelua

Toteutusmuodolla tarkoitetaan tapaa hankkia tai kilpailuttaa rakennushanke, prosessia jolla suunnittelu ja toteutus viedään läpi sekä sopimusmuotoa jolla vastuista ja kaupallisista ehdoista sovitaan. Hinnalla kilpailutettu kokonaisurakka on edelleen suosituin toteutusmuoto, ja se leimaa nykyistä rakentamiskulttuuria. Kokonaisurakan jäykkyys ja siihen sisäänrakennetut intressiristiriidat ovat aiheuttaneet tyytymättömyyttä, ja osaltaan johtaneet integroitujen mallien suosion kasvamiseen.

Integroiduista toteutusmuodoista käytetään yleisnimitystä Integroitu projektitoimitus (IPT). Se on sopimusjärjestely ja organisointitapa, jolla korostetaan sopimusosapuolten yhteistä vastuuta – riskien ja hyötyjen jakamista.

Pisimmälle yhteistoiminnallisissa urakoissa mennään nk. allianssimallissa, jossa on yksi yhteinen sopimus kaikkien osapuolten kesken. Toinen vaihtoehto on yhteistoimintaurakka, jossa käytetään esimerkiksi projektinjohtourakan sopimusmallia, mutta lisäksi laaditaan kaikkien osapuolten kesken yhteistyösopimus.

Ideana integroiduissa malleissa on luoda osapuolten yhteinen projektiorganisaatio, joka toimii yhtenäisillä tavoitteilla projektin parhaaksi ilman että organisaatiorajat tulevat esteeksi. Siten integroidut mallit edistävät virtauksen periaatetta, yhteistyötä ja osapuolten keskinäistä kunnioitusta.

Suuri merkitys käytännön kannalta on sillä, että yhteinen organisaatio muodostetaan jo projektin alkuvaiheessa ja kaikkien osaamista hyödynnetään suunnittelu- ja toteutusratkaisujen kehittämisessä. Tämä mahdollistaa myös uusien ratkaisujen ja lean-pohjaisten tuotantomenetelmien käyttöönoton.

Kuva: Kusti Manninen, Tunne Productions Oy