Lean-rakentamisen päivät 2024, joka oli järjestyksessään jo 12. LCI Finlandin vuosikonferenssi, keräsi kesäkuun alussa Pasilaan 461 rakennusalan ammattilaista. Tämä oli hieno tulos erityisesti sen valossa, että rakentamisen tilanne uusien rakentamisen investointien osalta ei tällä hetkellä ole paras mahdollinen. Vallitsevasta tilanteesta huolimatta pääsimme vaihtamaan ajatuksia monen sadan oman osaamisensa ja koko rakennusalan kehittämisestä kiinnostuneen vaikuttajan kanssa.

Päivien teemaa, ihmisiä rakentamassa, peilattiin kuudessa keynote-puheenvuorossa ja 13 rinnakkaissessiossa monesta näkökulmasta. Sisällöissä toistuivat lean-ajattelun keskiössä oleva respect for people eli ihmisten kunnioittaminen. Muita kantavia teemoja olivat arvostava vuorovaikutus, tiimien rakentaminen kumppanuusajattelun mukaisesti, tahtituotanto ja siihen liittyvä kulttuurinmuutos työmaalla sekä arvontuotto. Esityksien ytimessä oli tietenkin myös tänä vuonna lean ja sen kuuden periaatteen soveltaminen omaan tekemiseen, joka tähtää kohti rakennusalan tuottavuuden parantamista ja alan työhyvinvoinnin kehittämistä.

Tilaisuudessa jaettiin ensimmäistä kertaa tunnustuksena palkinnot vuoden rakentamisen lean-teosta sekä vuoden IPT-teosta. LCI Finland ry jakoi palkinnon vuoden rakentamisen lean-teosta Fira Oy:lle, joka esitti näyttöä lean-rakentamisen periaatteiden onnistuneesta hyödyntämisestä työmaalla. Valitsijaryhmä piti Firan tapaa soveltaa lean-oppeja poikkeuksellisena. Perusteluiden mukaan rakennusalan kehittäminen tarvitsee tekoja eikä puheita, ja tässä tapauksessa lean-rakentamisen soveltaminen on lähtenyt nimenomaan työmaalta.

Vuoden IPT-teosta palkittiin tilaajaorganisaatio, joka oli kehittänyt ja testannut IPT-toimintatapoja tai toiminut menestyksekkäästi integroidussa projektitoimituksessa. IPT4-hankkeen ohjausryhmä myönsi palkinnon Kouvolan Asunnot Oy:lle, joka otti allianssimallin käyttöönsä kiinteistöpalveluissa ensimmäisenä Suomessa. Valitsijaryhmän mukaan Kouvolan Asunnot on toiminut jatkuvasti esimerkillisen avoimesti ja läpinäkyvästi sekä jakanut aktiivisesti kokemuksiaan ja oppejaan soveltamistaan yhteistoimintamenettelyistä, onnistumisista ja myös niistä edelleen kehitettävistä asioista.

Oli mahtavaa nähdä, miten monelta eri rakentamisen alan osa-alueelta saimme tänä vuonna osallistujia. Keskustelu kävi vilkkaana taukojen aikana ja varmasti moni sai verkostoonsa uusia tuttavuuksia. Saadun palautteen perusteella onnistuimme järjestämään jälleen toimivan ja ajatuksia herättävän, inspiroivan tilaisuuden. Lähdemme innolla suunnittelemaan jo seuraavia Lean-rakentamisen päiviä, mutta ensin pidämme kesäloman ja keräämme voimia uuteen ponnistukseen. Kiitos vielä kerran ohjelmatoimikunnalle ja kaikille, jotka olivat mahdollistamassa omalla työpanoksellaan tapahtuman onnistumisen!

Kuva (Ahti Brummer): LCI Finlandin puheenjohtaja Pekka Petäjäniemi avasi Lean-rakentamisen päivät tiistaina 4.6.2024.

Esitysten aineistot löytyvät täältä ja listaa päivitetään kesäkuussa. Samalta sivulta löytyy myös tapahtumassa otetut kuvat, joista voi tiedustella tai esittää tarkentavia kysymyksiä.

LCI Finlandin aktiivit ovat tehneet päivien esityksistä yhteenvedon, joka löytyy täältä.