Rakennusalan muutosliikettä lean-periaatteilla edistävän RAIN3-hankkeen toimintasuunnitelma on nyt päivitetty. Kolmivuotisen hankkeen loppuajan tavoitteissa painotetaan laaja-alaista ymmärrystä ja sen merkitystä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen liittyen. Toimintasuunnitelman päivittämiseen on osallistunut hankkeen osapuolten edustajista koostuva johtajisto sekä IPT-hankkeen ohjausryhmän jäsenet.

Oppimisen ja oivaltamisen lisäksi RAIN3-hankkeessa testataan toimintamalleja ja työkaluja sekä vaihdetaan kokemuksia osapuolten kesken. Neljän pääteeman (integrointi, virtautus, lean-johtaminen sekä lean ja vihreä siirtymä) kautta kehitystä pyritään viemään kohti vastuullista ja integroitua toimintamallia, jossa johtamisen merkitys niin yksilö-, yritys- kuin projektitasolla korostuu.

RAIN3-hanke on siihen kuuluvien organisaatioiden rahoittama tutkimus- ja kehityshanke, jossa noudatetaan kilpailulainsäädännön asettamia vaatimuksia sekä määräyksiä. Hankkeen viestintä on avointa ja hankkeen materiaalit julkaistaan maksutta RAIN3-hankkeen aineistosivulla.

Lisätietoja hankkeesta ja siihen liittymisestä voi kysyä sähköpostitse osoitteesta rain@vison.fi.