Tässä ajassa ja tämän päivän Suomessa

Lean on entistäkin täsmällisempi ratkaisu rakenta­mi­seemme

Jos emme tuhlaisi, meille kaikille riittäisi huomattavasti enemmän ja varantomme riittäisivät paremmin. Hukan minimoimiseksi tarvitaan säästäviä menetelmiä – tämä korostuu erityisesti, kun raaka-aineet ja energia kallistuvat. Aika on nyt otollinen taloudelliseen tekemiseen ja ympäristön parempaan huomioimiseen.

Vastaus suomalaisen rakentamisen kipupisteisiin

Vaikka lean pohjautuu 70-luvun japanilaiseen autoteollisuuteen, se on kulkenut sen jälkeen koetellun matkan ja muuntautunut äärimmäisen toimivaksi ja kehittyneeksi ratkaisuksi myös ennustamattomiin olosuhteisiin, joista tämän päivän suomalainen rakennusteollisuus on erinomainen (ja haastava) esimerkki.

Virtausta parantamalla projekteissa päästään nyt keskittymään tehokkaaseen etenemiseen.

Rakentamista, ymmärtäen

Käytäntöön leanin hienot ja kustannuksia säästävät menetelmät eivät siirry taikasanoilla ja itsestään. Tarvitaan tutkimusta, koulutusta, ymmärrystä ja tahtoa – määrätietoista työtä ja haasteiden kohtaamista, jotta omaksumme parempia periaatteita ja luomme huomioonottavaa kulttuuria.

Sitä teemme LCI:ssä, yhdessä. Sillä kriisit eivät ole maailmasta poistumassa.

Lean-rakentamisen kuusi periaatetta

Lean-rakentamisen kuusi periaatetta
Lean-rakentamisen kuusi periaatetta

Lean-rakentaminen keskittyy arvon – laajemmankin kuin vain tuottavuuden – luomiseen asiakkaalle niin että kaikki hukka minimoidaan (uudelleentekemisestä ja turhasta odottamisesta tekijöiden kykyjen hyödyntämättömyyteen).

Emme enää keskitykään perinteiseen: asiakas kertoo, mitä haluaa ja toteutamme tämän niin taidokkaasti kuin kykenemme -metodiin vaan menemme huomattavasti syvemmälle. Meidän on ymmärrettävä asiakkaan tahtotila, miksi näin halutaan tehdä. Tällä tavalla oikeasuuntaisia ratkaisuja pystytään tekemään koko projektin ajan ja antamaan oma panos kehitystyölle – kun projektin eri sidosryhmät pääsevät kaikki katsomaan asiaa omista perspektiiveistään.

Lean on yhdessä työskentelyä ja kaikkien työpanosten huomioimista: järkiperäistä tekemistä, jossa tiedonkululla on valtava merkitys. Yksilötasolla tämä näkyy työn mielekkyytenä.

Lean Construction Congress

RAIN3 – oppimaan ja ihmettelemään

Hankkeiden kustannusten, aikataulujen ja hiilijalanjäljen merkitys kasvaa, mikä edellyttää yhä tarkempaa digitaalisen tilannekuvan hallintaa.

Kolmannen RAIN-ryhmähankkeen (RAIN = Rakennusalan integraatio) tavoitteina ovat lean-periaatteiden ja -menetelmien hyödyntäminen asiakasarvon parantamisessa ja sen myötä tuottavuuden parantaminen, ihmisten kehittäminen sekä vihreä siirtymä.

Kolmivuotinen hanke alkoi kesäkuussa 2022 ja mukaan kannattaa lähteä nyt. Olet tervetullut ihmettelemään, oppimaan – ja oivaltamaan!

Lue lisää

Vuosikonferenssi näköpiirissä!

Lean Construction Congress

Enemmän arvoa yhdessä 19.–21.9.2022. Ei johtajille vaan myös asiantuntijoille.

Lue lisää

IPT4, 2022–25

Kolmivuotinen tutkimus- ja kehityshanke, jonka tavoite on aiemmissa IPT-hankkeissa kehitetyn osaamisen laajentamisen ja syventämisen jälkeen kehittää hankinta- ja liiketoimintastrategioita.

Kysy ja osallistu

Osallistu myös

LCI USA:n vuosikonferenssi 18.–21.10.2022

LCI USA:n 24. vuosikonferenssi järjestetään lokakuussa New Orleansissa, Louisianassa. Järjestämme matkan paikan päälle sekä yleisen opastuksen ja verkostoitumista. Ryhmää johtaa LCI Finlandin koordinaattorina toimiva Lauri Merikallio.

Lähtö on joko la 15.10. tai su 16.10. Matka järjestetään, jos lähtijöitä löytyy vähintään kymmenen. Rohkeasti mukaan!

Lisätietoa antavat Lauri Merikallio (lauri.merikallio@vison.fi) p. 0400 450 217 tai Veera Muukkonen (veera.muukkonen@vison.fi) p. 040 827 8170.

Lue lisää

Building 2030

Tarjolla yhteinen tavoitetila, jota kohti suunnata kehitystoimintaa.

Lue lisää

Virtaus­tehokkuutta – ei ainoastaan resurssi­tehokkuutta

Projekteissamme vaikuttavat kaksi voimaa, joiden pitäisi molempien olla käytössä:

Resurssitehokkuus

jonka avulla tavara ja työmääräykset kulkevat ja työn tekemiselle on edellytykset

(mikä yksinään johtaa hyvin helposti siihen, ettei paikan päälle tarvita johtoa ymmärtämään, missä oikeasti mennään.)

Virtaustehokkuus

joka kiinnittää huomion projektin etenemiseen, jolloin kaikki tietävät mitä tehdä, missä järjestyksessä ja milloin

(mikä vaatii käytännön paneutumista, asioiden oikeaa ymmärtämistä ja johtaa asioiden oppimiseen ja todellisuuteen perustuvaan suunnitteluun.)

Näistä käytössä on pelottavan usein vain ensimmäinen, jolloin keskitytään työpanosten ja resurssien käyttöön ja kiinnitetään huomiota esim. yksilön työtuntien täyttymiseen, vaikkei projekti välttämättä etene näin lainkaan.

Virtaustehokkuus vie projektia eteenpäin. Ja kun virtausta parannetaan, yllättäen kasvaa myös resurssitehokkuus.

resurssitehokkuutta

Lean on toimintastrategia, joka pyrkii asiakasarvon maksimointiin parantamalla jatkuvasti prosessien virtaustehokkuutta.

Hae jäsenyyttä

LCI edistää suomalaista lean-rakentamista ja sen tutkimusta, kehitystä ja koulutusta. Rakennusala on eniten leania kehittävä toimiala Suomessa.

Työtehtävästäsi ja asemastasi riippumatta tule mukaan kehittämään asiantuntemustasi, näkemystäsi – ja nöyryyttäsi!

Hae jäsenyyttä
Lean Construction Institute – Finland