Hallitus

LCI Finland ry:n hallitus

 

Hannu RatamakiHannu Ratamäki (hallituksen puheenjohtaja), YIT Suomi Oy

Hannu Ratamäki toimii YIT Suomi Oy:ssä pohja- ja erikoisrakentamisen yksikönjohtajana. Valmistumisensa jälkeen, vuodesta 1997 vuoteen 2013, Ratamäki työskenteli projekteilla ympäri Suomea, pääosin pääkaupunkiseudulla. Projektit ovat sisältäneet koko rakentamisen kirjon pohjarakentamisesta vaativaan teräsrakentamiseen. Esimerkiksi vuosina 2004-2013 Ratamäki toimi projektipäällikkönä Helsingin keskustan maanalaisten tilojen rakentamisen parissa. Lisäksi Ratamäki on toiminut vuosien 2013-2018 välisenä aikana projektitoiminnan kehittäjän ja projektituen vetäjänä sekä Lemminkäinen-konsernin, että yhdistyneen Lemminkäisen ja YIT:n muodostaman uuden YIT:n palveluksessa.

Jatkuvana toiminnan kehittäjänä tunnetun Hannun innovatiivisuus ja uteliaisuus, sekä aina parempien toimintatapojen tavoittelun myötä Hannu tutustui leaniin rakennusalalla vuonna 2011. Sen jälkeen hän on osallistunut lukuisiin lean-rakentamiseen liittyviin kehityshankkeisiin.  Syksyllä 2018 Hannu valittiin LCI Finland ry:n hallitukseen historian ensimmäisenä urakoitsijajäsenenä.

 

 

Pekka Petäjäniemi (hallituksen varapuheenjohtaja), Väylävirasto

Pekka Petäjäniemi toimii tällä hetkellä Väyläviraston Hankkeet -toimialan toimialajohtajana. Toimiala vastaa viraston n. 800 miljoonan euron vuotuisista tie-, rata- ja vesiväyläinvestoinneista. Hän on myös MANK ry:n neuvottelukunnan puheenjohtaja ja RIL hallituksen jäsen. Kansainvälisissä järjestöissä hän on Euroopan laajuisen isojen investointien verkoston (NETLIPSE) varapuheenjohtaja.

Sekä insinöörin että diplomi-insinöörin tutkinnon omaavalla Petäjäniemellä on 35 vuoden insinöörityökokemus infra-alalta sekä suunnittelun että rakentamisen osalta. Hän on työskennellyt Suomen lisäksi myös Saksassa ja vaikka kokemus on karttunut pääosin julkiselta puolelta, on hänellä työkokemusta myös yksityiseltä sektorilta. Vuodesta 2010 lähtien hän on toiminut infrarakennuttamisen johtavissa tehtävissä ja panostanut merkittävästi koko alan kehittämiseen soveltamalla tuottavuutta parantavia hankinta- ja yhteistyömenettelyjä erityisesti tilaajatoiminnoissa. Hän on alan kehittämiseen liittyvissä käytännöissä kysytty puhuja lukuisissa koti- ja ulkomaisissa seminaareissa, joissa käsitellään infra-alan julkisen sektorin integroidusti toteutettavien hankintojen ja lean-menetelmien merkitystä koko Suomen rakennusalan tuottavuuteen.

 

Kalle Euro, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

Kalle Euro on Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL:n toiminnanjohtaja. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Euro on ollut aiemmin rakentamassa kahta teknologia-alan start up -yritystä, toiminut Turun kaupungin elinkeinojohtajana ja Turun Seudun Kehittämiskeskuksen johtajana. Hän on myös johtanut mainostoimisto Zeelandia Turussa ja perustanut vaikuttajaviestintätoimisto Rud Pedersen Public Affairs Companyn Suomen maayhtiön. Rakennusalalla Euro haluaa edistää hyvän arkkitehtuurin käyttöä, toimialan kansainvälistymistä, digitalisoitumista ja liiketoiminnan kehitystä. Lean-ajattelun edistäminen arkkitehtien keskuudessa on hänelle tärkeää.

Kuva:  Laura Reinikainen/Dokista

 

 

Olli Seppänen, Aalto-yliopisto

Olli Seppänen on rakentamisen tuotantotalouden professori Aalto-yliopistossa. Hänen tutkimuksensa ja opetuksensa liittyvät tuottavuuden parantamiseen rakennushankkeissa leanin ja digitalisaation avulla. Koulutukseltaan Olli on tekniikan tohtori, kauppatieteen maisteri ja filosofian maisteri pääaineena psykologia. Ennen yliopistolla aloittamistaan Olli on ollut mukana perustamassa kolmea rakentamisen digitalisaation startup-yritystä. Olli on asunut yhteensä kahdeksan vuotta Yhdysvalloissa (California, Florida ja Massachusetts) ja hänellä on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto.

Leaniin Olli on tutustunut vuodesta 2003 alkaen, jolloin hänen ensimmäinen sijaintipohjaiseen suunnitteluun liittyvä artikkelinsa julkaistiin ja esitettiin kansainvälisessä lean-konferenssissa. Siitä lähtien Olli on aktiivisesti osallistunut kansainväliseen lean-työhön ja tutkimukseen.

 

 

Piia Sormunen, Tampereen yliopisto

TkT DI Piia Sormunen toimii talotekniikan Industry Professorina Tampereen yliopistossa rakennustekniikan osastolla sekä kehitysjohtajana rakentamisen ja kiinteistökehityksen palveluissa Granlund Oy:ssä.

Piia Sormusen tausta on lean-rakentamisessa ja rakennetun ympäristön energiatehokkuudessa. Yli 25-vuotisen uran aikana Piia on työskennellyt asiantuntija- ja johtotehtävissä niin konsultointitoimialalla että yliopistomaailmassa.

 

 

 

 

Kari-Pekka Tampio, PPSHP

 

 

 

 

 

Jaana Ihalainen, Helsingin yliopistokiinteistöt Oy

 

 

 

 

Anssi Koskenvesa, Mittaviiva Oy

Anssi Koskenvesa on Mittaviiva Oy:n toimitusjohtaja, projektin- ja tuotannonjohtamisen kouluttaja ja konsultti. Hän on toiminut Lean Construction -menetelmien kehittäjänä ja kouluttajana 1990-luvulta alkaen eli koko sen ajan, kun Lean menetelmiä on kehitetty rakennusalalle Suomessa. Hän on vienyt menetelmiä aktiivisesti yritysten käytäntöihin, kouluttanut sekä kehittänyt niitä edelleen. Koskenvesa kouluttaa Lean Construction -menetelmiä (Last Planner, tahtituotanto, Parade of Trades, Villego) viikoittain eri rakennusalan yrityksissä ja projekteissa. Hän on julkaissut laajan Ratu-aineiston lisäksi yhteistyökumppaneidensa kanssa Last Planner -oppaita sekä tuottanut digitaalisia välineitä Last Planner -menetelmien käyttöön yrityksissä ja työmailla. Lisäksi Koskenvesalla on työn alla Tampereen yliopistoon väitöskirja rakennustyön tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden johtamisesta.