RAIN2-hanke (2019-2022)

Loppukeväästä 2019 käynnistynyt RAIN2-ryhmähanke oli Lean Construction Institute Finland ry:n alainen tutkimus- ja kehityshanke, joka tähtäsi integrointia tukevien toimintamallien jalkauttamiseen sekä systemaattiseen kehittämiseen. Hankkeen sisältö oli jaettu kolmen pääteeman alle, joihin liittyen hankkeen aikana järjestetään teematyöpajapäiviä sekä käynnistetään pilottiprojekteja, joissa toimintamalleja testataan käytännössä.

  • Integraation laajentamiseen ja syventämiseen liittyvä teema tähtäsi integraation edellytysten luomiseen sekä esteiden poistamiseen
  • Yhteistoiminnan johtaminen keskittyi käytännön lean-johtamiseen
  • Virtautettu tuotantomalli -teema pyrki muuttamaan kulttuurin resurssien käytöstä virtautettuun arvontuottoon

RAIN2-hankkeessa järjestettiin 2-4 neljä korkeatasoista työpajaa per kalenterivuosi ja käynnistettiin useita pilottihankkeita. Tavoitteena oli tarjota osallistujille uutta, kiinnostavaa tietoa, oppia toisten kokemuksista sekä kehittää yhdessä teemoihin liittyviä toimintamalleja ja osaamista. Lisäksi hankkeen organisaatioille järjestettiin opintomatkoja.

RAIN2-hankkeen toimintamalli on kuvattu alla olevassa kuvassa. Hankkeessa toteutettiin jatkuvan parantamisen periaatetta, jossa toimintaa arvioidaan jatkuvasti parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi. Hankkeen aikana nousi esiin useita eri teemoihin liittyviä mielenkiintoisia asioita, joiden työstäminen ja pilotointi nähtiin arvoa tuottavaksi. Osa esiinnousseista asioista oli suoraan käyttöönotettavissa, eikä varsinaista jalostusta tarvittu. Osa pilotoiduista toimintamalleista tai asioista taas voi palautua työpajatasolle yhdessä työstettäväksi.

Hankekonsortiossa mukana olevat yritykset ovat Consti Yhtiöt Oyj, Fira Oy, YIT Suomi Oy, Granlund Oy, AFRY Finland Oy, Destia Oy, Ramboll Finland Oy, NRC Finland Oy, Amplit Oy ja GRK Infra Oy. Hankkeen koordinoinnista vastaa Vison Oy.

Hankkeen työpaja-aineistot: /rain-tyopaja-aineistot/rain2-aineistot/

Hankkeen loppudokumentaatio: https://www.ipt-hanke.fi/wp-content/uploads/2022/05/RAIN2-loppudokumentaatio_valmis_20220502.pdf