Lean Construction Congress 2022 19.-21.9.2022, Dipoli

Tapahtuman teema – Enemmän arvoa yhdessä!
Kuinka saavutamme enemmän arvoa kehittämällä:

  • Arvon määritystä ja arvopohjaisia liiketoimintamalleja
  • Kulttuuria ja johtamista
  • Yhteisiä prosesseja ja virtausta läpi arvoketjun
  • Tehokasta työmaatoteutusta

Seminaareissa nähty aineisto on pääosin ladattavissa alla.

International Congress Day Tuesday 20.9.2022

Kaleva

KEYNOTE 1: Building a responsive organization

Sami Honkonen, Tomorrow Tech

KEYNOTE 2: Why should we collaborate?

Lauri Koskela, University of Huddersfield

A. Defining value

Nuno Gil, Alliance Manchester Business School: A Stakeholder Perspective on Megaproject Performance, Purpose, and Value Creation

Annett Schöttle, Refine Projects AG: Better Decision Making with Choosing by Advantages (CBA)

B. Leading value streams

Mike Yeutter, The Boldt Company: Prefabrication and takt timing

Joonas Lehtovaara,  Aalto University: Takt production and systemic change in Finland and USA

C. Leading value

Alari Arro, Arro & Agasild Inseneribüroo, Estonian Digital Construction Cluster: Psychology and Learnable People Skills as Essential Competencies in Implementing Lean Methods

Bernando Etges, Climb Consulting Group, Mariana del Carlo Pereira & Brenno Sousa Santiago, MRV & Co: Lean Construction Implementation 90+ construction sites in Brazil

KEYNOTE 3: Creating a Culture of Collaboration, Respect, and Continuous Improvement in Organizations and Projects

Paulo Napolitano, Allele Network

Lumituuli

A. Enabling value

Kerry London, Torrens University of Australia & Claudelle Taylor, CIMIC Group Ltd.: Lean Post Pandemic: how do we boost global construction productivity?

Alessandro Orsi, Green Building Factory SLU: Optimization of sustainability-related processes through the Lean Approach

B. More value with digitalization

Palle Bisgaard, Autodesk: Why traditional project planning doesn’t work

Jouni Ojala, Granlund: Lean construction through 4D-schedule planning

Kimmo Kärkkäinen, Flow Technologies: Going from excel to real time flow management with Sitedrive Takt

C. Value in daily work

Roberto Arbulu, Strategic Project Solutions Inc.: Unlocking and Capturing Value through Intelligent Production®

Jouni Kekäle, NRC Group Finland: Lessons learned from Alliance model – From co-operation to collaboration

Kotimainen kongressipäivä, keskiviikko 21.9.2022

Kaleva-sali

KEYNOTE 4: Menestyvän tiimin rakentaminen

Jukka Jalonen

KEYNOTE 5: Asiakasarvo ohjaa hankkeita?

Esa Sirkiä, Väylävirasto

A. Menestystekijöiden johtaminen

Anton Hiropoulos, Cargotec: Enemmän arvoa yhteisellä strategialla – Hoshin Kanri Cargotecilla

Jussi Savolainen, TAMK: Arvotietovirta rakennuttamisprosessissa

Kaisu Laitinen, Ramboll: Ketterä tavoiteohjaus avaimena arvonluontiin

B. Päivittäisjohtaminen

Jyrki Perttunen, HUS: Gemba walk

Tarja Mäki, Mittaviiva: Se on ihmisten kanssa tehtävää työtä

Miikka Häkkilä & Petteri Siilin, Destia & Hannu Ratamäki, Vison: Case Kalasatamasta-Pasilaan

C. Lean-kyvykkyyden johtaminen

Ossi Inkilä, SRV: Osaamisen ja toimintatapojen siirto uusiin hankkeisiin

Mikko Asikainen, Kaupunkiliikenne: Hankkeiden arvon kehittäminen lean-filosofialle

Jussi Takamaa, NRC Group Finland: Lean-ajattelun vakiointi projektitoiminnassa

KEYNOTE 6: Luovuuden skaalaaminen

Tero Vanhanen, Fira

Palaver-sali

A. Vihreä arvonluonti

Miimu Airaksinen, SRV: KIRA-kasvuohjelman tavoitteet, miten lean niissä näkyy?

Ella Lahtinen, Green Building Council Finland: Kiertotaloudessa arvo tehdään yhdessä

Kimmo Rönkä, Rönkä Consulting: Luonnon monimuotoisuus osana vihreää arvonluontia

B. Suunnittelun virtaus

Eelon Lappalainen, Aalto-yliopisto: Lean-suunnittelunohjaus – vähemmän puskureita, enemmän virtausta

Merja Pesonen, Lukkaroinen Arkkitehdit: Suunnittelusysteemi, Case Jorvi

Ari Pennanen, Haahtela: Päätöksenteko virtaavassa suunnittelussa

C. Yhdessä kehittäminen

Paneelikeskustelu:

Jussi Kuusela, Amplit

Jouko Viitala, GRK Infra

Kari-Pekka Tampio, OYS

Antti Peltokorpi, Aalto yliopisto

Ari Pennanen, Haahtela

Metso-sali

A. Tahdin periaatteet

Aleksi Heinonen, Vison: Tahtituotannon perusteet

B. Tahdin mahdollistaminen

Markus Nevalainen, UPJ Helsinki: Rakennuttajan tehtävät ja roolit tahtituotannossa

Laura Pääkkönen, HOAS: Tahtituotannon johtaminen

Tomi Alanen, Amplit: Tahtituotannon edellytysten varmistaminen

C. Logistinen tahti

Alustus: moderaattori Miro Ristimäki, Skanska

Seppo Pyykkö, Leanware: Tahti teollisuudessa: case Ponsse

Jani Teräväinen, Työmaapalvelut Express: Logistiikka – Arvoa tuottava tahtituotannon mahdollistaja

Mikko Leväniemi, Fira: Tahdin edistäminen vaatii BOM:n haltuunoton