LCI-Päivä 2014 – 4.12.2014

Tiivistelmä päivästä

Kiinteistö- ja rakennusalan on muututtava palveluliiketoiminnaksi. Toimialan perinteiset mallit eivät enää vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Käynnissä oleva muutos tarjoaa alan ketterimmille toimijoille kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Toimialan kehittämisen suuntaa hahmotettiin Lean Construction -päivässä 4.12.2014 Helsingissä. Järjestyksessään neljäs LCI-päivä kokosi Niemi Centeriin yli 100 toimialan eri yrityksissä kehittämistyöstä vastaavaa asiantuntijaa.

Avainasemassa integrointi ja aikainen osallistaminen

Kiinteistö- ja rakennusalan kulttuuri on jo muuttumassa. Yksi osoitus perinteisten toimintamallien uudistamistarpeesta on yhteistoiminnallisten urakoiden ja allianssimallien kasvava kysyntä. Suomessa on jo käynnissä tai käynnistymässä yli 20 yhteistoiminta- tai allianssimallilla käynnistettyä kiinteistö- tai infrahanketta. Näiden investointien arvo ylittää jo miljardin euron rajan.

LCI-päivän avanneen Oulun yliopiston tuotantotalouden professori Harri Haapasalon mukaan Toyotan tuotantojärjestelmästä kehitetty lean-rakentaminen mahdollistaa myös rakentamisen ja siihen liittyvien palveluiden tuottavuuden ja asiakaslähtöisyyden parantamisen. Rakentamisen ongelmien ratkomisen täytyy kuitenkin lähteä osapuolten integroinnista ja aikaisesta osallistamisesta.

LCI-päivän alustuksissa korostettiin yhdessä tekemisen tärkeyttä hankkeiden ja projektien eri osapuolten kesken, mutta myös omien organisaatioiden sisällä. A-Insinöörit Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Keinäsen mukaan lean-toimintatavat ja työkalut edistävät integrointia tai niiden käyttö edellyttää integrointia.

LCIFIN2-hankkeen koordinaattorina toimivan Vison Alliance Partners Oy:n Lauri Merikallioviestitti, että paremmin toimivia kiinteistöjä ja infrastruktuuria saadaan aikaan vain systeemiajattelua hyödyntämällä. Pelkkien talojen ja teiden sijaan tulisi keskittyä eri toimijoiden prosessien, työn ja tiedon integroivien systeemien suunnitteluun ja rakentamiseen. Yksittäisten hankkeiden ja sopimusten sijaan kaikessa pitäisi optimoida koko tuotantosysteemin virtauksen parantamisesta ja kokonaisuutta.

Kalifornian yliopisto näyttää mallia

LCI-päivän pääpuhujana toiminut Michael Bade korosti tilaajaorganisaatioiden esimerkin tärkeyttä toimialan käytäntöjen muuttamisessa. Kalifornian yliopiston (UCSF) kiinteistöistä ja rakennuttamisesta vastaavan johtajan mukaan UCSF on joutunut kehittämään kokonaan uudenlaisia tapoja toteuttaa hankkeita, kun perinteisin tavoin kontrolloiduissa ja pilkotuissa hankkeissa ajauduttiin jatkuviin budjettien ja aikataulujen ylityksiin sekä osapuolten riitelyyn.

UCSF on kehittänyt eri osapuolten yhteistoimintaa ja lean-työkaluja kaikissa rakennus- ja korjaushankkeissaan jo kahdeksan vuoden ajan. UCSF:n esimerkki osoittaa, että vaativien projektien toteutusmalleja on voitu kehittää Kalifornian osavaltion kahlitsevasta lainsäädännöstä huolimatta. UCSF on joutunut muuttamaan paitsi oman henkilöstönsä asenteita ja toimintatapoja, myös käyttämiään hankinta- ja sopimusmalleja sekä vaatimaan muutosta myös omilta palveluntuottajiltaan. UCSF ei kilpailuta rakentamista halvimmalla hinnalla, vaan valitsee itselleen parhaat kumppanit suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeet yhdessä omiin tavoitteisiinsa ja kustannusraameihinsa.

Toimialan on kehitettävä uudenlaista liiketoimintaa

Fira Oy:n toimitusjohtaja Jussi Aho piti tilaisuudessa puheenvuoron yrityksen johtamisesta kohti lean-organisaatiota. Ahon mukaan lean-kulttuurissa on kyse ihmislähtöisestä liiketoiminnasta, jossa sekä asiakkaat että työntekijät ovat toiminnan keskiössä. Tällainen kulttuurin muutos tulee kuitenkin ulottaa aina yrityksen liiketoimintamalleihin saakka.

LCI-päivän päättäneellä RYM SHOK Oy:n toimitusjohtaja Ari Ahosella oli sama viesti; pelkät työkalut ja johtaminen eivät riitä muuttamaan alan kykyä tuottaa arvoa. Toimialan on pystyttävä palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin sekä ratkomaan laajasti erilaisia käyttäjien ongelmia. Tuottavuuden ja asiakaslähtöisyyden parantamisen lisäksi Ahonen peräänkuulutti alan yrityksiltä rohkeutta haastaa sekä itsensä että muut kehittämään uudenlaista ajattelua ja kokonaan uudenlaisia liiketoimintamalleja.

Muutos onnistuu myös pienin askelin

Lean Construction -toimintaa on kehitetty Suomessa nyt jo viidettä vuotta. Tekes-rahoitteisessa lean construction -kehittämisohjelmassa (LCIFIN2) on mukana kymmenen kiinteistö- ja rakennusalan toimijaa, jotka kehittävät kukin omaan strategiaansa perustuvia toimintamalleja ja työkaluja. Samalla nämä organisaatiot ovat olleet valmiit benchmarkkaamaan toisiaan sekä jakamaan osaamistaan ja oppimaan toistensa kokemuksista.

Suomessa kehitystä ovat olleet johtamassa mm. Fira Oy, Consti-Yhtiöt Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Skanska Talonrakennus Oy ja Vianova Systems Finland Oy. Tilaajaorganisaatioista muutosta tässä joukossa on johtanut Liikennevirasto.

LCIFIN2-yritysten mukaan muutos tapahtuu pienin askelin ottamalla käyttöön erilaisia aikataulunhallinta- ja tuotannon ohjaus -työkaluja, kouluttamalla henkilöstö näiden käyttöön ja määrätietoisesti johtamalla. Muita käytettyjä keinoja ovat suunnittelun ja rakentamisen integrointi, tietomallintaminen, visuaalinen ohjaus, käyttäjien osallistaminen ja luottamuksen ja avoimuuden rakentaminen toimijoiden kesken. Muutoksen on lähdettävä yritysten johdosta aivan kuten turvallisuustyössä.

 

Ohjelma ja ladattava aineisto

Avaus

Johdatus Lean Constructioniin

Key Note Speaker

Lean-kulttuurin kehittäminen

Lean-suunnittelu

Luotettava tuotanto

Tilaisuuden päätössanat