LCI-Päivä 2016 – Puhujaesittelyt

Niklas Modig

Niklas ModigModig toimii tutkijana Tukholman kauppakorkeakoulussa ja on yksi Pohjoismaiden johtavia Lean-asiantuntijoita.  Osana tutkimustyötään Niklas on viettänyt ainoana ulkomaisena tutkijana tuhansia tunteja Toyotalla Japanissa perehtyen heidän toimintatapoihinsa ja filosofiaan toiminnan taustalla. Tutkijantyönsä ohella Modig tunnetaan inspiroivana puhujana, joka on esiintynyt lukuisissa seminaareissa ympäri maailmaa ja toiminut yritysvalmentajana useissa monikansallisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Lisäksi Niklas on kirjoittanut yli 180 000 kappaletta myyneen ”Tätä on Lean” –kirjan, joka on Ruotsin vuonna 2012 eniten myynyt johtamisteos ja kaikkien aikojen myydyin Lean –kirja.


Ari Pokka

Ari PokkaAri Pokka on toiminut Pipelife Oy:n Haaparannan tehtaan tehtaanjohtajana vuodesta 2008 lähtien. Arilla on pitkä 25-vuotinen historia Pipelifella, jonka aikana hän on vastannut muun muassa Haaparannan tehtaan laadunvalvonnasta ja tuotannon kehittämisestä. Nykyisessä tehtävässään Ari on tehtaanjohtajan velvollisuuksien lisäksi vahvasti mukana tehtaan tuotekehitystoiminnassa. Arin johdolla Haaparannan tehtaalla on koko Pipelife Finlandin tavoin aikaansaatu huomattavia muutoksia tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittymisessä. Näistä onnistumisista Pipelife Finland Oy:lle on myönnetty vuoden 2015 työelämäpalkinto.


Jari Toivo

Jari ToivoJari Toivo on Koy Järvenpään Terveystalon toimitusjohtaja ja koulutukseltaan tietotekniikan insinööri sekä eMBA Aalto yliopistosta. Nykyisessä tehtävässään hän toimii projektijohtajana JUST-hankkeessa Järvenpäässä vastuullaan 62M euron investoinnit Järvenpään Uuteen Sosiaali- ja Terveyskeskukseen (JUST). JUST- hankkeessa on uudistettu voimakkaasti käyttäjälähtöisen suunnittelun ja rakentamisen toimintatapoja.

Toivo on liiketoiminnan kehittämisen ja projektitoiminnan ammattilainen. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus laaja-alaisista liiketoiminnan strategisista kehitys- ja muutoshankkeista sekä projekteista ympäri maailmaa. Nokialla hän oli vastuussa ensin mm. ylläpitotoiminnasta Soneralle sekä myöhemmin kokonaistoimituksista ensin Pohjois-Eurooppaan ja sen jälkeen Itä-Eurooppaan ja Keski-Aasiaan. Ennen tuloaan JUST-hankkeeseen vastasi Strategiakonsulttina sisäisistä muutos- ja kehityshankkeista. JUST-hanke on maailman ensimmäinen avoimen rakentamisen periaatteen mukaisesti toteutettu suunnitteluallianssihanke jossa käyttäjät ovat osapuolina.


Jyrki Laurikainen

Jyrki LaurikainenJyrki Laurikainen on RAKLIn toimitusjohtaja ja koulutukseltaan rakentamistalouden diplomi-insinööri. Nykyisessä tehtävässään hän keskittyy kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaympäristön suotuisan kehityksen, alan yhteistoiminnan sekä parhaiden toimintatapojen edistämiseen.

Laurikaisella on laaja kokemus rakennuttamisesta, kiinteistöjohtamisesta ja erilaisista kehittämistehtävistä. Ennen tuloaan RAKLIin hän vastasi Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen rakennuttamisesta Hewlett-Packardilla. Kansainvälistä kiinteistö- ja työympäristöjohtamista kertyi lähes kymmenen vuoden kokemus Hewlett-Packardilla. Jyrki Laurikainen on työskennelyt myös julkisella sektorilla, Helsingin kaupungin rakennusvirastossa, kehittämisen ja talotekniikan parissa. Hänellä on vahva halu parantaa rakennuttamisen tuottavuutta, toimintatapoja ja yhteistoimintamalleja sekä oppia kansainvälisistä esimerkeistä. Muutoksen johtajana Laurikainen uskoo kokeilemisen voimaan ja toivoo, että tätä tehtäisiin kiinteistö- ja rakentamisalalla rohkeasti.


Kari Kauniskangas

Kari KauniskangasKauniskangas on toiminut YIT Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2013 ja YIT Rakennus Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2009 alkaen. Hänellä on pitkä historia YIT:n palveluksessa jo vuodesta 1997 lähtien. Kauniskangas toimii toimitusjohtajan tehtäviensä ohella SVKK:n sekä East Office of Finnish industries:n hallitusten jäsenenä. Hänellä on vahva halu parantaa laatua, työturvallisuutta ja kannattavuutta.


Matti Mannonen

Matti Mannonen on Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n toimitusjohtaja. Hänellä on monipuolinen matti-mannonenkokemus asian-tuntijayritysten johtamisesta, rakennetun ympäristön kehittämisestä sekä rakennusalan hankkeiden konsultoinnista, suunnit-telusta ja toteutuksesta. Nykyisessä toimessaan Mannosen päätehtävänä on jäsenyritysten toimintaympäristön ja kilpailuky-vyn parantaminen, yritysten kansainvälistymisen tukeminen, sekä suunnittelu- ja konsultointialan merkityksen ja vaikutta-vuuden vahvistaminen. Hän on toiminut 15 vuotta suunnittelu- ja konsultointiyritysten toimitusjohtajana ja 90-luvun alusta asti projektijohtajana, asiantuntijana ja liiketoiminnan kehittäjänä rakennetun ympäristön kehityshankkeissa yli 40 maassa.


Markku Varis

varisMarkku Varis on toiminut Sweco Finlandin maajohtana vuodesta 2013. Tätä ennen hän työskenteli toistakymmentä vuotta FMC Groupin / Finnmap Consulting Oy:n palveluksessa, viimeisimpänä yrityksen toimitusjohtajana reilun neljän vuoden ajan.


Mikko Nurminen

mikko-nurminenMikko Nurminen toimi Tampereen kaupungin kiinteistöjohtajana vuodesta 2009 alkaen ja siirtyi keväällä 2016 Tampereen kaupungin kaupunkiympäristöjohtajan tehtäviin. Kiinteistöjohtajana Nurminen oli johtamassa mm. kaupungin maapolitiikan linjausten valmistelua. Hän painottaa niin kaupungiympäristön kehittämisessä kuin muussakin uudistustyössä asiakasnäkökulman sekä kumppaanuus- ja kehittämiskulttuurin merkitystä.

Ennen Tampereen kaupungin palvelukseen siirtymistä Nurminen on toiminut mm. 13 vuotta metsäteollisuudessa Metsäliitto Osuuskunnan tytäryhtiössä Metsämannut Oy:ssa vastaten yhtymän maaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä.


Mikael Lindgren

Mikael LindgrenMikael Lindgren toimii Ramboll Finland Oy:ssä Kiinteistökonsultointi –liiketoiminnan johtajana ja on koulutukseltaan lvi-suunnittelun diplomi-insinööri. Nykyisessä tehtävässään hän vastaa palveluista, joilla tuotetaan kestäviä ratkaisuja rakennetun omaisuuden elinkaaren aikaiseen hallintaan.

Lindgrenillä on laaja ja monipuolinen kokemus kiinteistöjen elinkaaren aikaisista palveluista. Ennen Rambollia hän on työskennellyt mm. Pöyryllä taloteknisen suunnittelun ja kiinteistökonsultoinnin johtajana sekä YIT:llä kiinteistöjen huollon ja ylläpidon sekä taloteknisen urakoinnin esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Kiinteistö- ja rakennusalalla on halua ja kykyä uudistua, nyt tarvitaan vielä uskallusta toimintatapojen uudistamiseen ja tuottavuuden parantamiseen.


Maarit Sääksi

saaksiMaarit Sääksi on YIT:n strategisen kehityshankkeen Tuottavuusloikan johtaja ja koulutukseltaan Talouden ja rakentamisen tiedekunnan diplomi-insinööri.Nykyisessä tehtävässään hän keskittyy poistamaan hukkaa tämänhetkisistä prosesseista ja toimintatavoista sekä innostaa ihmisiä yhteistoiminnallisiin työskentelymalleihin.

Sääksellä on kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä, projektinhallinnasta ja prosesseista. Vahvoihin osaamisalueisiin kuuluvat myös ihmisten kehittäminen ja Lean-ajattelun mukainen toiminta. Sääksellä on vahva halu parantaa projektinhallintaa ja kehittää ihmisten kyvykkyyksiä ja siten muun muassa lyhentää tuotannon läpimenoaikoja ja tehostaa yrityksensä toimintaa.


Juha Salminen

Juha SalminenJuha Salminen on Consti Yhtiöiden kehitysjohtaja ja tekniikan tohtori rakentamistalouden alueelta. Consti on korjausrakentamiseen ja talotekniikkapalveluihin erikoistunut tuore pörssiyhtiö, joka on tunnettu paitsi ripeästä kasvustaan, myös aktiivisesta kehitystoiminnastaan esim. esivalmisteisten korjausratkaisujen sekä korjausrakentamisen prosessien ja palvelujen suhteen. Viime aikoina kiinnostuksen kohteena Constissa ovat olleet erityisesti uudet virtautukseen perustuvat tuotannonohjausmenettelyt.

Salminen on kirjoittanut kirjan eri toteutusmuotojen soveltamisesta taloyhtiökorjauksissa ja valmistelee parhaillaan laajempaa, koko rakennusalan ammattilaisille suunnattua kirjaa uusista toteutusmuodoista. Väitöskirjansa hän teki työmaan suorituskyvyn mittaamisesta ja ohjaamisesta, missä kehitettiin pohjaa nykyisinkin eri muodoissa käytettäville tavoille monitoroida työmaiden toimintaa. Hän on ollut keskeisessä roolissa kehittämässä koko alaa palvelevia TR- ja MVR –turvallisuusmittareita ja RALA:n palautejärjestelmää. Salminen oli ennen Constia kehitystehtävissä NCC Rakennuksessa ja on toiminut liki
30vuotisen uransa aikana myös konsulttina, tutkijana ja yrittäjänä.


Lauri Merikallio

merikallioLauri Merikallio Vison Alliance Partners Oy, on nykyään yrittäjä, konsultti ja tutkija. Hän on aikaisemmin toiminut rakennusalalla käytännön projektitehtävissä ja organisaation johtotehtävissä. Kokemusta rakennusalalta hänellä on jo lähes 30 vuotta

Kahdeksan viimeisen vuoden aikana Merikallio on ollut vahvasti kytköksissä lean construction toimintaan Suomessa ja kansainvälisesti. Hän on ollut tuomassa Suomeen integroituja toteutusmalleja, kuten Allianssimallia. Tälläkin hetkellä Merikallio toimii kahden merkittävän rakennusalan lean-/Integroidun toteutusmallien kehittämisprojektien koordinaattorina. Näiden lisäksi hän konsultoi ja valmentaa useita allianssiprojekteja sekä organisaatioita. Merikallio valittiin vuonna 2016 vuoden rakennusinsinööriksi Suomessa.


Aleksi Heinonen

Aleksi HeinonenHeinonen työskentelee Visonissa senior advisorina. Hän on kehittänyt yksittäisvirtaavaa tahtiaikatuotantoa meriteollisuudessa I.S. Mäkisellä yhdessä Royal Caribbean Cruise Linen ja Porsche Consultingin kanssa ja soveltaa nyt saamaansa kokemusta rakennusteollisuudessa. Hän opiskeli Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa tuotekehitystä ja teollisuustaloutta ja valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 2007. Heinonen viettää vapaa-aikaansa vaimon ja kolmen lapsensa kanssa rentoutuen mökillä, veneillen tai lasten harrastusten parissa.


Henri Jyrkkäranta

Henri JyrkkärantaHenri Jyrkkäranta työskentelee projektipäällikkönä Helsingin yliopiston, Tila- ja kiinteistökeskuksessa ja on koulutukseltaan Master of Science (CONREM) Berliinistä sekä talonrakennustekniikan insinööri (AMK) Helsingin ammattikorkeakoulusta. Nykyisessä tehtävässään hän työskentelee projektiryhmässä Yliopistonkatu 4 peruskorjaushankkeen projektiallianssissa.

Yliopistonkatu 4 projektiallianssi on Henrin kolmas IPT- hanke ja toinen puhdas allianssi. Henrillä on 10 vuoden kokemus rakennuttamisesta ja viimeiset 6 vuotta hän on ollut mukana kehittämässä Helsingin yliopiston IPT-hankkeita.


Kari-Pekka Tampio

kari-pekka-tampioKari-Pekka Tampio on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tulevaisuuden sairaala 2030 –uudistamisohjelman ohjelmajohtaja ja on koulutukseltaan insinööri ja ekonomi. Nykyisessä työssään hän on vastuussa Oulun yliopistollisen sairaalan laajan uudistamisohjelman, Tulevaisuuden sairaala OYS 2030, 500 M€ investointiohjelman toteutuksesta. Uudistamisohjelmassa ei ole kyse pelkästään rakentamisesta vaan kehittämisen tavoitteena on parantaa sairaalan toiminnan tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta.

Tampio on kiinnostunut uusien innovatiivisten toteutusmallien kehittämisestä julkisen puolen investointirakentamisen alalla. Erityispiirteenä perinteisiin investointihankkeisiin on käyttäjälähtöinen suunnittelu osana sairaalasuunnittelua ja rakentamista – erityisesti näiden johtaminen asetettuihin tavoitteisiin.

Kari-Pekan sloganina toimii Osmo A. Wiion toteamus:” Viestintä epäonnistuu aina. Silloinkin kun se
onnistuu, se onnistuu vahingossa.”


Mauri Mäkiaho

Mauri MäkiahoMauri Mäkiaholla on takana yli kaksikymmentävuotinen työura virkamiehenä. Tänä aikana Mäkiaho on toiminut monipuolisesti erilaisissa infrahankkeissa niin silta- ja tieprojekteissa kuin vesihuollon järjestelmien ja satamarakenteiden parissa. Näissä hänen roolinsa on pääsääntöisesti liittyny tilaajapuolen hallinnollisiin ja projektinjohdon tehtäviin.

Lisäksi Mäkiaho on ollut mukana erilaisissa kehityshankkeissa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Hän on jäsenenä Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumissa kuuluen niin strateginen suunnittelu, tien rakenne kuin tunnelit –jaostoihin.