LCIFIN2-hankkeen (2013-2015) tarkoituksena oli juurruttaa lean-rakentaminen osaksi suomalaista rakentamista pysyvien positiivisten muutosten aikaansaamiseksi. Hankkeen koordinaattorina toimi Vison Alliance Partners Oy ja sen tutkimusosuudesta vastasi Oulun yliopiston Tuotantotalouden tutkimusryhmä. Tekes-rahoitteiseen hankkeeseen osallistui 11 alan toimijaa: Consti, Fira, Granlund, Lemminkäinen Infra, Liikennevirasto, Morenia, Skanska, Suomen Talokeskus, Sweco PM, Vianova Systems Finland ja WSP Finland.

LCIFIN2-hankeessa haluttiin ymmärtää rakennusprojektin suorituskyvyn optimointia kokonaisuutena; miten elinkaaren eri vaiheet ja niiden toteutuksesta vastaavat toimijat voitaisiin huomioida riittävän aikaisin. Hankkeen aikana yritykset ottivat lean-työkaluja laajamittaisemmin käyttöön, mistä yhtenä osoituksena yhteistoiminnallisten hankkeiden (esim. allianssitoteutukset) nopea yleistyminen. Prosessien kehittämisen seurauksena syntyi myös uusia tuote- ja palvelukonsepteja, ja työkalujen pilotointi ulottui mm. tahtiaikaan perustuvaan tuotannon ohjaukseen.

Aiheeseen liittyen hankkeen eri osapuolten yhteistuloksena syntyi myös kaksi väitöskirjaa, yli 40 lopputyötä sekä yhteensä lähes 20 tieteellistä artikkelia ja konferenssijulkaisua.