LCIFIN1-hanke (2010-2012) oli ensimmäinen LCI Finlandin piirissä toteutettu iso yhteiskehityshanke. Hankkeen koordinoinnista vastasi Oulun yliopiston Tuotantotalouden osasto ja mukana tässä Tekesin rahoittamassa kehityshankkeessa oli seitsemän alan yritystä: Liikennevirasto, Morenia, NCC, Skanska, Suomen Talokeskus, Sweco PM ja WSP Finland.

LCIFIN1-hankkeen päätavoitteina oli kasvattaa ymmärrystä lean-tuotantofilosofiasta ja siihen liittyvistä työkaluista sekä arvioida näiden soveltamisen potentiaalia suomalaisissa rakennusalan yrityksissä. Käytännön tekeminen keskittyi vahvasti erilaisten lean-työkalujen pilotointiin ja mukana olleiden yritysten prosessien parantamiseen lean-ajattelun mukaisesti arvovirtoja kehittämällä. Hankkeen aikana käynnistyi myös alan ensimmäiset lean-projektit, joista useimpien toteutus perustui Australiasta omaksutun allianssimallin käyttöönottoon. Kehitystoimien lisäksi hankkeen tuloksena syntyivät suomenkieliset kuvaukset lean-rakentamisen käsitteistä ja työkaluista.

Yksi LCIFIN1-hankkeen tärkeimmistä oivalluksista oli tarve laajamittaiseen kulttuuriin muutokseen sekä yritysten sisällä että koko toimialalla; lean-työkalujen käyttöönotto vaatii erilaisia prosesseja ja erilaiset prosessit vaativat ihmisiltä erilaisten toimintatapojen ja ajatusmallien omaksumista.