Loppukeväästä 2019 käynnistynyt RAIN2-ryhmähanke on Lean Construction Finland ry:n alainen tutkimus- ja kehityshanke, joka tähtää integrointia tukevien toimintamallien jalkauttamiseen sekä systemaattiseen kehittämiseen. Hankkeen sisältö on jaettu kolmen pääteeman alle, joihin liittyen hankkeen aikana järjestetään teematyöpajapäiviä sekä käynnistetään pilottiprojekteja, joissa toimintamalleja testataan käytännössä.

  • Integraation laajentamiseen ja syventämiseen liittyvä teema tähtää integraation edellytysten luomiseen sekä esteiden poistamiseen
  • Yhteistoiminnan johtaminen keskittyy käytännön lean-johtamiseen
  • Virtautettu tuotantomalli -teema pyrkii muuttamaan kulttuurin resurssien käytöstä virtautettuun arvontuottoon

RAIN2-hankkeessa järjestetään keskimäärin neljä korkeatasoista työpajaa per kalenterivuosi ja käynnistetään useita pilottihankkeita. Tavoitteena on tarjota osallistujille uutta, kiinnostavaa tietoa, oppia toisten kokemuksista sekä kehittää yhdessä teemoihin liittyviä toimintamalleja ja osaamista. Lisäksi hankkeen organisaatioille järjestetään opintomatkoja.

RAIN2-hankkeen toimintamalli on kuvattu alla olevassa kuvassa. Hankkeessa toteutetaan jatkuvan parantamisen periaatetta, jossa toimintaa arvioidaan jatkuvasti parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi. On todennäköistä, että hankkeen aikana nousee esiin useita eri teemoihin liittyviä mielenkiintoisia asioita, joiden työstämistä ja pilotointia nähdään arvoa tuottavaksi. Osa esiinnousseista asioista voi olla suoraan käyttöönotettavissa, eikä varsinaista jalostusta tarvita. Osa pilotoiduista toimintamalleista tai asioista taas voi palautua työpajatasolle yhdessä työstettäväksi.

Hankekonsortiossa mukana olevat yritykset ovat Consti Yhtiöt Oyj, Fira Oy, YIT Suomi Oy, Granlund Oy, Pöyry Finland Oy, Destia Oy, Ramboll Finland Oy ja NRC Finland Oy. Hankkeen koordinoinnista vastaa Vison Oy.