LCI in english
LCI in english
LCI.fi -logo

Lean-johtaminen ei vaadi onnistuakseen monimutkaisia menetelmiä tai työkaluja

Lean haastaa sekä yrityksen kulttuuria että sen henkilöstöä muuttumaan. Organisaation muuttaminen lean-johdetuksi ei tapahdu hetkessä ja se vaatii muutosta niin johtajilta kuin työntekijöiltäkin. Vaikka lean-johtamisen menetelmät ovat varsin yksinkertaisia, [...]

2023-06-01T09:23:01+03:0029.6.2022|Ajankohtaista, RAIN2|

Onnistuneet kokemukset luovat uskoa virtautuksen mahdollisuuksiin

Lean-rakentamisen yksi periaatteista on virtautuksen (flow) luonti ja sen ylläpitäminen. Konkreettisesti hyvä virtaus ilmenee esimerkiksi sujuvana tuotantoprosessina, josta alalla puhutaan yleisesti tahtituotantona. Keskeinen RAIN2-hankkeen tulos on kasvanut ymmärrys siitä, että [...]

2022-09-02T12:21:09+03:0021.6.2022|Ajankohtaista, RAIN2, Tutkimus ja kehitys|

RAIN2-hankkeessa laajennettiin ja syvennettiin integraatiota

Viimeisen vuosikymmenen aikana Suomessa yleistyneet integroituneet toteutusmallit, kuten allianssit, ovat kasvattaneet uudenlaista osaamista ja ymmärrystä rakennusalalla. Nyt integroinnista puhutaan alalla muustakin kuin sopimusnäkökulmasta. Integraation mahdollistavat sopimukset ovat edelleen keskiössä, mutta [...]

2022-08-18T15:32:00+03:0016.6.2022|Ajankohtaista, RAIN2|

Päivittäisjohtaminen auttaa tunnistamaan projektin haasteet ajoissa

Tahtituotannon tarkoitus on varmistaa, että projektin työt etenevät tasaisesti ja hallitusti. Paloittelemalla tehtävät samankokoisiksi yksiköiksi ja etenemällä yksikkö kerrallaan, tahdissa, töiden valmistumista voidaan ennakoida paremmin. Tehtävien osien kokoa kutsutaan eräkooksi. [...]

2022-08-12T14:02:35+03:0029.4.2020|Ajankohtaista, RAIN2|

Yhteistyökyvykkyys on huipputiimin rakennusaine

Projektit ovat toimintaympäristöjä, joissa keskeistä on projektin tavoitteisiin tähtäävä, osapuolten välinen yhteistyö. Projektit sisältävät paljon yksittäisten henkilöiden näkemyksiä ja oletuksia, jotka pitäisi saattaa yhteen sujuvasti, tehokkaasti ja avoimesti. Projektitiimiin tulevat [...]

2022-09-02T12:32:18+03:004.12.2019|Ajankohtaista, RAIN2|

RAIN2-hanke käynnistyi – uusia osapuolia haetaan vielä mukaan!

Vuosina 2019-2022 toteutettava RAIN2-ryhmähanke on käynnistynyt. Rakennusalan integraation syventämiseen, lean-johtamiseen ja virtautetun tuotantomallin käyttöönottoon tähtäävä hanke sisältää kansainvälisen tason työpajojen lisäksi pilottihankkeita sekä opintomatkoja. Hankkeen sisällöstä ja toimintamallista voi lukea [...]

2022-08-12T14:03:50+03:0019.6.2019|Ajankohtaista, RAIN2|

RAIN2-hanke (2019-2022) tähtää integraation syventämiseen

Loppukeväästä 2019 käynnistynyt RAIN2-ryhmähanke on Lean Construction Finland ry:n alainen tutkimus- ja kehityshanke, joka tähtää integrointia tukevien toimintamallien jalkauttamiseen sekä systemaattiseen kehittämiseen. Hankkeen sisältö on jaettu kolmen pääteeman alle, joihin [...]

2022-08-12T14:08:26+03:001.2.2019|RAIN2, Tutkimus ja kehitys|
Go to Top