Viime joulukuussa päättynyt RAIN-hanke saa jatkoa. Loppukeväästä käynnistyvän kehityshankkeen tavoitteena on varmistaa, että rakennusalalla LCIFIN1- ja RAIN-hankkeissa alkuun saatu muutosliike etenee myös jatkossa. Tavoitteena on ulottaa projektiosapuolten integraatiota syvemmälle työntekijätasolle sekä saada lean-taustaisten toimintamallien implementoinnista ja yhteistoiminnasta yhä suunnitelmallisempaa toimintaa.

Hankkeen perusajatuksena on integrointia tukevien lean-taustaisten toimintamallien jalkauttaminen ja niiden systemaattinen kehittäminen. Hankkeen sisältö on jaettu kolmen pääteeman alle:

  • integraation laajentaminen ja syventäminen
  • yhteistoiminnan johtaminen ja toteutus
  • virtautettu toiminta- ja tuotantomalli.

Teemoja lähestytään kansainvälisen tason benchmarkkausten, tutkimustyön sekä käytännön esimerkkien ja kokemusten kautta. Neljä kertaa vuodessa järjestettävien yhteisten teematyöpajojen lisäksi hankkeeseen kuuluu mm. opittujen asioiden soveltamista yritysten pilottihankkeissa.

Hankkeeseen odotetaan osallistuvan jo aiemmin RAIN-hankkeessa mukana olleiden toimijoiden lisäksi myös uusia yrityksiä ja henkilöitä. Ilmoittautumisen ovat jo vahvistaneet mm. Consti, YIT, Granlund, Ramboll, Pöyry, Sweco ja Destia.

Lisätietoa hankkeesta ja siihen osallistumisesta antavat hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja Reijo Kuivamäki (reijo.kuivamaki@poyry.com) ja koordinaattori Lauri Merikallio (lauri.merikallio@vison.fi).