LCI in english
LCI in english
LCI.fi -logo

Ajankohtaista

Etusivu/Ajankohtaista

Kiitos kaikille Lean-rakentamisen päivistä 2024!

Lean-rakentamisen päivät 2024, joka oli järjestyksessään jo 12. LCI Finlandin vuosikonferenssi, keräsi kesäkuun alussa Pasilaan 461 rakennusalan ammattilaista. Tämä oli hieno tulos erityisesti sen valossa, että rakentamisen tilanne uusien rakentamisen [...]

2024-06-17T10:50:14+03:0017.6.2024|Ajankohtaista, Artikkeli, Yleinen|

Blogi: Miten toimitusketjun ja tuotetiedon digitaalinen hallinta edistää leaniä rakentamisessa?

Rakentamisen kehittäminen on perinteisesti keskittynyt rakennushankkeen johtamisen ja prosessien kehittämiseen. Myös leanin perusoppeja hyödyntävässä kehittämisessä lähtökohtana on usein rakennushankkeen vaiheet ja tehtävät: Miten esimerkiksi saumattomalla projektin osapuolten yhteistyöllä tähdätään parempaan [...]

2024-03-15T14:03:08+02:0015.3.2024|Ajankohtaista|

RAIN3-hankkeen päivitetty toimintasuunnitelma on nyt julkaistu

Rakennusalan muutosliikettä lean-periaatteilla edistävän RAIN3-hankkeen toimintasuunnitelma on nyt päivitetty. Kolmivuotisen hankkeen loppuajan tavoitteissa painotetaan laaja-alaista ymmärrystä ja sen merkitystä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen liittyen. Toimintasuunnitelman päivittämiseen on osallistunut hankkeen osapuolten [...]

2024-02-13T15:57:14+02:0013.2.2024|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Hoshin Kanri: strateginen johtaminen projektissa

Hoshin Kanri tarkoittaa johtamistapaa, jota hyödynnetään lean-johdetussa organisaatiossa tai projektissa. Japanilaisen termin sana hoshin viittaa kompassin neulaan tai suuntaan ja kanri johtamiseen sekä kontrolliin. Johtamistavan päämääränä on varmistaa, että [...]

2024-02-08T11:49:53+02:008.2.2024|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Big room -työskentelyn kulttuuri on muuttunut

Yhteistoiminnallisissa hankkeissa tavoitteena on luoda aidosti integroitu projektiorganisaatio, jossa eri osapuolet luottavat toisiinsa, arvostavat toisiaan ja työskentelevät yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tiiminä. Yhteishengen syntyminen edellyttää paitsi tavoitteiden myös toimintamallien jakamista. [...]

2023-12-19T10:18:42+02:0019.12.2023|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Blogi: Milloin lean-osaamisesta muodostuu organisaation strateginen kyvykkyys ja osa sen kulttuuria, joka säilyy henkilöstön vaihtuessa?

Rakentamisessa leania on tällä vuosikymmenellä opiskeltu, omaksuttu ja otettu käyttöön usein organisaatiokohtaisesti – joko vapaaehtoisesti tai asiakaspaineen alla. Rakennusalan yhteiset kehityshankkeet ja yhteistoiminnalliset toteutusmallit, joista pisimmälle vietynä projektiallianssit, ovat tuoneet [...]

2023-12-14T10:53:21+02:0014.12.2023|Ajankohtaista, Yleinen|

Lean-ajattelu vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää

Granlund isännöi Malmin pääkonttorillaan 5.9.2023 RAIN3-hankkeen syksyn ensimmäistä työpajaa. Päivän teemana oli lean ja vihreä siirtymä, ja työpajassa käsiteltiin vähähiilisen rakentamisen edistämistä leanin keinoilla. Vihreän siirtymän tavoitteista ja niiden [...]

2023-10-27T09:09:13+03:0027.10.2023|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Blogi: Mitä lean tarkoittaa rakentamisessa?

Lean-rakentaminen on rakennusalalla käytetty lähestymistapa, joka pyrkii parantamaan projektien tehokkuutta, laatua ja tuottavuutta samalla kun minimoidaan hukkaa ja kustannuksia. Tämä perustuu lean-filosofiaan, joka juontaa juurensa alun perin Toyota Production System [...]

2023-10-06T08:29:51+03:006.10.2023|Ajankohtaista|

LRP2023: Mistä siellä puhuttiinkaan?

Lean-rakentamisen päivät 2023 järjestettiin viime viikolla ja tapahtuma keräsi kahden päivän aikana yhteen lähes 400 rakennusalan ammattilaista. Päivien ohjelma koostui kuudesta keynote-puheenvuorosta ja 12 rinnakkaissessiosta. Tapahtuman kantava teema oli [...]

2023-12-20T10:57:52+02:0016.6.2023|Ajankohtaista, Artikkeli|

Kohti tiedolla johdettuja projekteja

Tiedolla johdettu projekti tarkoittaa, että päätökset ja valinnat tehdään aina oikeaan, reaaliaikaiseen tietoon perustuen. Käytännössä tietoa kerätään, järjestetään ja analysoidaan johtamisen tarpeisiin systemaattisella ja yhdessä sovitulla tavalla. Projektin tiedolla [...]

2023-06-01T12:18:24+03:001.6.2023|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|
Go to Top