Kiinteistö- ja rakennusalan toimintatapoja uudistetaan jatkossa yhä määrätietoisemmin LCI Finlandin ollessa rekisteröity yhdistys. RAKLIn, Rakennusteollisuus RT:n, Vison Alliance Partnersin ja Oulun yliopiston vuonna 2008 aloittaman yhteistoiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaiden rakennushankkeissa saamaa arvoa. Tämä mahdollistuu laajemmalla yhteistyöllä ja optimoimalla kokonaisuuksia osien sijaan. Rekisteröinnin yhteydessä yhdistyksen toimintaan ovat liittyneet myös Tampereen teknillinen yliopisto, SKOL ja ATL.

LCI Finland perustettiin englanninkielisellä nimellä Lean Construction Instituutti 19.8.2008, ja se on toiminut Oulun Yliopiston Tuotantotalouden osaston yhteydessä. Toiminnan käynnistivät Oulun yliopisto, RAKLI ry, Rakennusteollisuus RT ry ja USA:n Lean Construction Institute. LCI-konsepti toimii useissa eri maissa Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Euroopassa. Instituutin tehtävänä on tutkia, kehittää ja ottaa käyttöön yhdessä jäsenorganisaatioidensa kanssa Lean Management -metodeja ja -työkaluja sekä välittää tietoa tehokkaammista toimintatavoista. Instituutin jäsenorganisaatiot koostuvat tilaajista, urakoitsijoista, arkkitehti- ja suunnittelutoimistoista sekä materiaalitoimittajista ja toimintamuotona on vapaamuotoinen verkosto. Suomessa on tällä hetkellä käynnissä IPT- ja RAIN-hankkeet, joissa rakentamisen LEAN-työkaluja kehitetään.

Tuoreimmat opit LCI-päivästä

Vuosittain kokemuksia jaetaan Lean Construction -päivässä. Tänä vuonna aiheesta kiinnostuneet alan ammattilaiset, tutkijat ja opiskelijat kokoontuvat yhteen 8.12.2016 Crowne Plazassa Helsingissä. Paikalle odotetaan jopa kahtasataa osallistujaa! Ilmoittautuminen tilaisuuteen aukeaa lokakuun alussa.

Lisätietoja:

Jyrki Laurikainen, hallituksen puheenjohtaja, LCI Finland ry, puh. 040 844 2573