Kiinteistö- ja rakennusala virtaviivaistuu projektituotannosta palveluliiketoiminnaksi. Muutos on kuitenkin hidasta, koska se edellyttää alan kulttuurin muuttamista. Rakentamisessa on kyse teollisesta toiminnasta, jonka virtaviivaistamisessa on vielä mittavasti tekemistä.

Toimialan kulttuurin muutosta käsiteltiin viidettä kertaa järjestetyillä Lean Construction –päivillä 2.12.2015 Vantaalla. Tapahtuma keräsi yhteen liki 140 toimialan kehittäjää, tutkijaa ja opiskelijaa.

Tiivistelmän LCI-päivän esityksistä voit ladata tästä.

Rakentamisessa pitää luoda arvoa asiakkaalle

Päivät avanneen RAKLI ry:n toimitusjohtaja Jyrki Laurikaisen mukaan asiakaslähtöisyys, tuottavuus ja digitalisaatio liittyvät myös rakentamiseen. Asiakasajattelu ja digitalisaatio mahdollistavat tuottavuuden parantamisen. Tilaajilla ja rakennuttajilla on tässä muutoksessa iso rooli.

Derek Drysdalen, Lean Construction UK, mukaan muutos edellyttää asiakkaalle tuotettavan arvon ymmärtämistä. Muutoksessa on kyse työkulttuurin muuttamisesta ja vanhojen toimintatapojen kyseenalaistamista. Isossa-Britanniassa rakennusalan ja julkisen sektorin tuottavuutta parannetaan hallituksen vahvistaman strategian mukaisesti. Julkisten tilaajien ja rakennuttajien on parannettava tuottavuuttaan ja opeteltava paremmiksi tilaajiksi. Strategia ajaa koko toimialan hankintamenettelyiden uudistamiseen ja uudenlaiseen yhteistyöhön. Strategiaa jalkauttavat mm. Highways England ja Transport for London, joissa on saatu aikaan vaikuttavia tuloksia määrätietoisella muutoksen johtamisella ja henkilöstön sitouttamisella.

Sairaalarakentaminen ja laivanrakennusteollisuus esimerkkeinä             

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä suunnittelee ja toteuttaa uuden sairaalan allianssimallilla. Hankkeessa toteutetaan muutosjohtamista projektitasolla integroimalla tilaajan, suunnittelijoiden ja rakentajien lisäksi myös käyttäjät mukaan hankkeen suunnitteluun. Hankkeen projektipäällikkö Terho Pekkalan mukaan Kainuussa vasta opetellaan lean-toimintatapoja, mutta niitä pyritään viemään myös uuden sairaalan toimintamalleihin. Projektin osapuolet ovat kaikki vahvasti sitoutuneet Big Room –toiminnan lisäksi Last Planner –suunnitteluun ja aidon yhteistoiminnan rakentamiseen.

Kulttuurin muutos vaatii Aleksi Heinosen mukaan yhteistyötä ja oppimista yli organisaatiorajojen. Usein myös vaativaa asiakasta ja joskus myös pakkoa kehittää. Suurten risteilijöiden hyttiremontteihin erikoistunut I.S.Mäkinen on kyennyt kaksinkertaistamaan projektiensa tuottavuuden optimoimalla tuotantonsa virtaustehokkaaksi. Samalla se on parantanut kilpailukykyään ja luonut merkittävää lisäarvoa asiakkailleen.

Muutos on yksinkertainen asia

RAKLI ry:n rakennuttamistoimikunnan puheenjohtajan, Helsingin yliopiston kiinteistöjohtaja Teppo Salmikiven mukaan alan katse tulisi kohdistaa teknisten ja taloudellisten tavoitteiden sijaan asiakkaalle tuotettavaan arvoon. Lean-ajattelua lähestytään meillä liikaa pelkästään työkaluina ja menetelminä. Lean tulisi ymmärtää syvällisemmin jokapäiväiseen työntekoon ulottuvana ajattelu- ja lähestymistapana.

Muutoksen läpivienti tulee tapahtua ihmiset ja osaamiset edellä. Se ei kuitenkaan onnistu ilman toimivia työkaluja. Hyviä esimerkkejä jo käyttöönotetuista toimintamalleista ja työkaluista ovat mm. Big Room –toiminta, Last Planner –suunnittelun ohjaus, uudet yhteistoimintamallit projekteissa tai suuremmassa mittakaavassa koko palvelutuotannon integrointi.

Lean-johtaminen tukee yritysten strategian ja liiketoiminnan kehittämistä. Se vaatii kuitenkin vahvaa muutosjohtamista ja uskallusta kyseenalaistaa vanhat tavat.

Kehitystyö jatkuu RAIN-hankkeessa

Lean-rakentamisen kehittäminen ja soveltaminen jatkuvat piakkoin käynnistettävässä RAIN-tutkimushankkeessa. Hankkeeseen on osallistumassa toistakymmentä kiinteistö- ja rakennusalan toimijaa, joiden tarkoitus on kehittää yhdessä rakentamisen integrointia kunkin oman liiketoiminnan kehittämisen tarpeista.

Lisätietoja

  • Professori Harri Haapasalo, Tuotantotalous, Oulun yliopisto, p. 040 5182275
  • LCIFIN2-hankkeen koordinaattori Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy, p. 0400 450 217
  • LCI-päivän organisaattori Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy, p. 0400 625 670