Kiinteistö- ja rakennusalan on muututtava palveluliiketoiminnaksi. Toimialan perinteiset mallit eivät enää vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Joissakin alan yrityksissä käynnistynyt muutos tarjoaa kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Toimialan kehittämisen suuntaa hahmotettiin Lean Construction -päivässä 4.12.2014. Järjestyksessään neljäs LCI-päivä kokosi Niemi Centeriin Helsinkiin yli 100 toimialan yrityksissä kehittämistyöstä vastaavaa asiantuntijaa.

Avainasemassa integrointi ja aikainen osallistaminen

Kiinteistö- ja rakennusalan kulttuuri on jo muuttumassa. Yksi osoitus perinteisten toimintamallien uudistamistarpeesta on yhteistoiminnallisten urakoiden ja allianssimallien kasvava kysyntä. Suomessa on jo käynnissä tai käynnistymässä yli 20 yhteistoiminta- tai allianssimallilla toteutettavaa kiinteistö- tai infrahanketta. Näiden investointien arvo ylittää jo 1,2 miljardia euroa.

LCI-päivän avanneen Oulun yliopiston tuotantotalouden professori Harri Haapasalon mukaan Toyotan tuotantojärjestelmästä kehitetty lean-rakentaminen mahdollistaa myös rakentamisen ja siihen liittyvien palveluiden tuottavuuden ja asiakaslähtöisyyden parantamisen. Rakentamisen ongelmien ratkomisen täytyy kuitenkin lähteä osapuolten integroinnista ja aikaisesta osallistamisesta.

LCI-päivän alustuksissa korostettiin yhdessä tekemisen tärkeyttä hankkeiden ja projektien eri osapuolten kesken, mutta myös omien organisaatioiden sisällä. A-Insinöörit Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Keinäsen mukaan lean-toimintatavat ja työkalut edistävät integrointia tai niiden käyttö edellyttää integrointia.

LCIFIN2-hankkeen koordinaattorina toimivan Vison Alliance Partners Oy:n Lauri Merikallio viestitti, että paremmin toimivia kiinteistöjä ja infrastruktuuria saadaan aikaan vain systeemiajattelua hyödyntämällä. Pelkkien talojen ja teiden sijaan tulisi keskittyä eri toimijoiden prosessien, työn ja tiedon integroivien systeemien suunnitteluun ja rakentamiseen. Yksittäisten hankkeiden ja sopimusten sijaan kaikessa pitäisi optimoida koko tuotantosysteemin virtauksen parantamista ja kokonaisuutta.

Kalifornian yliopisto näyttää mallia

LCI-päivän pääpuhujana toiminut Michael Bade korosti tilaajaorganisaatioiden esimerkin tärkeyttä toimialan käytäntöjen muuttamisessa. Kalifornian yliopiston (UCSF) kiinteistöistä ja rakennuttamisesta vastaavan johtajan mukaan UCSF on joutunut kehittämään kokonaan uudenlaisia tapoja toteuttaa hankkeita, kun perinteisin tavoin kontrolloiduissa ja pilkotuissa hankkeissa ajauduttiin jatkuviin budjettien ja aikataulujen ylityksiin sekä osapuolten riitelyyn.

UCSF on kehittänyt eri osapuolten yhteistoimintaa ja lean-työkaluja kaikissa rakennus- ja korjaushankkeissaan jo kahdeksan vuoden ajan. UCSF:n esimerkki osoittaa, että vaativien projektien toteutusmalleja on voitu kehittää Kalifornian osavaltion kahlitsevasta lainsäädännöstä huolimatta. He ovat joutuneet muuttamaan paitsi oman henkilöstönsä asenteita ja toimintatapoja, myös hankinta- ja sopimusmalleja sekä omien alihankkijoidensa toimintatapoja. UCSF lähtee hankkeissaan siitä, että he eivät kilpailuta niiden rakentamista halvimmalla hinnalla, vaan valitsevat itselleen parhaat kumppanit suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeet yhdessä omiin tavoitteisiinsa ja kustannusraameihinsa.

Toimialan on kehitettävä uudenlaista liiketoimintaa

Fira Oy:n toimitusjohtaja Jussi Aho piti tilaisuudessa puheenvuoron yrityksen johtamisesta kohti lean-organisaatiota. Ahon mukaan leanissa on kyse ihmislähtöisestä liiketoiminnasta, jossa sekä asiakkaat että työntekijät ovat keskiössä. Silti lean-ajattelu tulisi ulottaa aina yrityksen liiketoimintamalliin asti, jonka vaikutukset näkyvät sekä yrityksen tuottamissa palveluissa että tasekirjassa ja tuloksessa.

Sekä Aholla että päivän päättäneen RYM SHOK:n toimitusjohtaja Ari Ahosella oli sama viesti; pelkät työkalut ja johtaminen eivät riitä muuttamaan rakennusalan arvontuottoa. Toimialan on pystyttävä palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin sekä ratkomaan laajasti erilaisia käyttäjien ongelmia. Tuottavuuden ja asiakaslähtöisyyden parantamisen lisäksi Ahonen peräänkuulutti toimijoilta rohkeutta haastaa sekä itsensä että muut kehittämään uudenlaista ajattelua ja kokonaan uudenlaisia liiketoimintamalleja.

Muutos onnistuu myös pienin askelin

Lean Construction –toimintaa on kehitetty Suomessa nyt jo viidettä vuotta. Tekes-rahoitteisessa lean construction –kehittämisohjelmassa (LCIFIN2) on mukana kymmenen kiinteistö- ja rakennusalan toimijaa, jotka kehittävät kukin omaan strategiaansa perustuvia toimintamalleja ja työkaluja. Samalla nämä organisaatiot ovat olleet valmiit benchmarkkaamaan toisiaan sekä jakamaan osaamistaan ja oppimaan toistensa kokemuksista.

Suomessa kehitystä ovat olleet johtamassa mm. Fira Oy, Consti-Yhtiöt Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Skanska Talonrakennus Oy ja Vianova Systems Finland Oy. Tilaajaorganisaatioista muutosta tässä joukossa on johtanut Liikennevirasto.

LCIFIN2-yritysten mukaan muutos tapahtuu pienin askelin ottamalla käyttöön erilaisia aikataulunhallinnan ja tuotannon ohjauksen työkaluja, kouluttamalla henkilöstöä näiden käyttöön ja määrätietoisesti johtamalla. Muita käytettyjä keinoja ovat suunnittelun ja rakentamisen integrointi, tietomallintaminen, visuaalinen ohjaus, käyttäjien osallistaminen ja luottamuksen ja avoimuuden rakentaminen toimijoiden kesken. Muutoksen on lähdettävä yritysten johdosta aivan kuten turvallisuustyössä.

Päivän alustukset ovat saatavilla tästä linkistä, josta löytyy myös aiempien vuosien materiaalit.

Lisätietoja

  • professori Harri Haapasalo, Tuotantotalouden osasto, Oulun yliopisto, p. 040 518 2275
  • LCIFIN2-hankkeen koordinaattori Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy, p. 0400 450 217
  • LCIFIN2-hankkeen ohjausryhmän pj., toimitusjohtaja Kirsi Hautala, WSP Finland Oy, p. 040 845 5481

LCI-päivän järjesti Lean Construction Instituutti LCI Finland yhteistyökumppaninaan Vison Alliance Partners Oy.

LCI Finland on Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n, Rakennusteollisuus RT:n sekä Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston sekä Lean Construction Institute USA:n 19.8.2008 perustama avoin ja yleishyödyllinen yhteisö. Yhteisön tavoitteena on tutkia ja kehittää Lean-toimintatapoja sovellettavaksi kiinteistö- ja rakennusalalla sekä löytää ja levittää alan parhaita käytäntöjä.

LCIFIN2-hanke selvittää ja tutkii leanin hyödyntämistä rakennusteollisuudessa. Vuosina 2013-2015 toteutettavassa tutkimusohjelmassa ovat mukana Consti Yhtiöt Oy, Fira Oy, Granlund Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Morenia Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Suomen Talokeskus Oy, Sweco PM, Vianova Finland Oy ja WSP Finland Oy. Hankkeen tutkimusryhmää johtaa Oulun yliopiston tuotantotalouden laitos. Hankkeen käytännön koordinaattorina toimii Vison Alliance Partners Oy.