Lean-rakentaminen on rakennusalalla käytetty lähestymistapa, joka pyrkii parantamaan projektien tehokkuutta, laatua ja tuottavuutta samalla kun minimoidaan hukkaa ja kustannuksia. Tämä perustuu lean-filosofiaan, joka juontaa juurensa alun perin Toyota Production System -menetelmään ja on sittemmin sovellettu eri aloille, mukaan lukien rakennusteollisuus. Noin vastaa ChatGPT, kun siltä kysyy mitä lean tarkoittaa rakentamisessa. Määritelmä on mielestäni varsin hyvin kerätty ja muotoiltu tietoverkkojen teksteistä, mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Lean-rakentamisen yhteisömme LCI Finland määrittelee asiaa seuraavasti: ”Optimoimalla kokonaisuus, ottamalla toisemme paremmin huomioon ammattilaisina ja ihmisinä sekä jatkuvasti parantamalla vähennämme hukkaa ja parannamme virtausta – luoden asiakkaillemme arvoa.” Edellisestä, ajatus tai asia kerrallaan purkaen, voiko kyse olla siitä, että . . .

Aidosti ja oikeasti ajattelemme kokonaisuutta, projektin ja siten tietenkin asiakkaan etua. Voiko tällaista olla ilman täydellistä läpinäkyvyyttä? Mielestäni ei. Koskee läpinäkyvyys tehtyä työmäärää suhteessa tavoitteisiin ja siitä laskutettua hintaa tai päivittäisten ja viikoittaisten tekemistemme järjellisyyttä tai tavoitteiden mukaisuutta, huomaamme kokonaisuuden optimoinnin haastavuuden. Läpinäkyvyyttä tarvitaan kaikkeen, ei vain valittuihin asioihin, mikäli ”optimoimalla kokonaisuus” tarkoitetaan vaikkapa parempaa tuottavuutta.

Haluamme kuunnella toisia ja antaa kaikille mahdollisuuden vaikuttaa esimerkiksi yhteisen tekemisemme sisältöön, tavoitteiden määrittelyyn, tapoihin työskennellä ja arvioida saavutettuja tuloksia. Tämä vaatii ihmisten vilpitöntä kunnioittamista, kykyä rakentaa luottamuksen ilmapiiri, missä ihmiset voivat sitoutua ja luottaa toinen toiseen niin tavoitteiden saavuttamisessa kuin vaikkapa epäonnistumisten ja virheiden ”tunnustamisessa” eli esiin nostamisessa. Myös eri mieltä saa ja pitää saada olla, virheet ovat oppimisen tie ja erilaiset mielipiteet ja jopa pienet konfliktit kasvattavat sitoutumista ja vastuunkantoa yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Erilaisissa johdollamme tapahtuvissa töissä, tilanteissa, tehtävissä, tapaamisissa jne. haluamme kuulla ja nähdä mitä parannettavaa meillä voisi olla. Vai onko mukavampaa, jos vaan mennään kuten ennenkin? Jatkuva parantaminen, virtauksen aikaansaaminen ja hukan poisto koskee meitä kaikkia kaikissa töissä ja tilanteissa. On virkistävää nähdä, kun siellä täällä keskitytään jo oman toiminnan parantamiseen, hukan poistoon ja arvon tuoton lisäämiseen sen sijaan, että pohditaan, kuinkahan noiden toisten työstä saa tuottavampaa. Meillä kaikilla on jatkuvan parantamisen tehtävä luodaksemme lisäarvoa asiakkaillemme.

. . . siispä, mielestäni lean-rakentaminen ei ole sitä, että käytämme ainoastaan joitain työkaluja, vaan sitä, mitä teemme ja miten käytämme erilaisia työkaluja parantaaksemme tekemistämme jatkuvasti, ihmisiä kunnioittaen, tuottaen askel askeleelta arvoa, enemmän ja enemmän.

 

Anssi Koskenvesa
Toimitusjohtaja, omistaja, Mittaviiva Oy

LCI Finlandin hallituksen jäsen