Granlund isännöi Malmin pääkonttorillaan 5.9.2023 RAIN3-hankkeen syksyn ensimmäistä työpajaa. Päivän teemana oli lean ja vihreä siirtymä, ja työpajassa käsiteltiin vähähiilisen rakentamisen edistämistä leanin keinoilla. Vihreän siirtymän tavoitteista ja niiden hallinnasta projekteilla olivat puhumassa Laakson yhteissairaalan allianssin Johanna Arola ja Ulla Nykter sekä Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen Mikko Asikainen ja Niina Salojärvi.

Alustuksien jälkeen ryhmätyöskentelyssä keskusteltiin siitä, miten vihreää siirtymää ja erityisesti vähähiilistä rakentamista voitaisiin edistää rakennushankkeissa leanin keinoilla. Ryhmissä eri alojen asiantuntijat pääsivät oppimaan toisiltaan.

“Usein RAIN3-hankkeen työpajoissa on niin sanotusti lean-rakentamisen kupla, eli kaikki osallistujat ovat jo todella perillä leanin käytännöistä. Nyt osallistujista noin puolet olivat lean-rakentamisen asiantuntijoita ja noin puolet vihreän siirtymän asiantuntijoita. Kun nämä kaksi kuplaa törmäytettiin, syntyi todella mielenkiintoista keskustelua ja hyvä oivalluksia”, Granlundin Ulla Nykter kertoo.

Rakennushankkeissa tarvitaan leanin ja vihreän siirtymän yhdistettyä osaamista

Ryhmätyöskentelyssä pohdittiin sitä, minkälaisia prosesseja rakennushankkeessa pitäisi olla ja minkälaisia työkaluja voi käyttää siihen, että vihreä siirtymä edistyisi hankkeessa. Keskusteluissa nousi esiin se, että vihreän siirtymän edistäminen tulee integroida osaksi johtamisen prosessia, jotta se on selvästi osa hankkeen kokonaisuutta. Lisäksi tavoitteen saavuttamiseksi tavoite itsessään pitää tehdä näkyväksi kaikille.

“Johto mahdollistaa muutoksen yhdessä työntekijöiden kanssa. Heränneestä keskustelusta huomasi, että monet oivalsivat samojen johtamisen metodologien toimivan, oli tavoite mikä tahansa. Ei siis tarvitse keksiä uusia metodeja vihreän siirtymän edistämiseksi, vaan täytyy ottaa käyttöön jo olemassa olevat leanin metodit”, Nykter kuvailee.

Vihreä siirtymä nähdään tärkeänä, mutta haastavana aiheena. Rakennushankkeissa kaikkien ei toisaalta tarvitse ymmärtää aiheesta kaikkea, koska vihreän siirtymän erityisasiantuntijat ovat mukana auttamassa.

“Rakennushankkeissa tarvitaan leanin ja vihreän siirtymän yhdistettyä osaamista. Jollain voi olla syvää metodologista osaamista hiilijalanjälkilaskennasta ja toisella taas tahtituotannosta. On tietenkin hyvä, että eri osapuolet ymmärtävät jotain myös toisen työstä”, Nykter sanoo.

Yksi RAIN3-hankkeen tavoitteista on alan yhteisen ymmärryksen parantaminen vihreän siirtymän suhteen. Työpajoissa pyritään luomaan yhteisiä tavoitteita ja toimintamalleja yhdessä. Lean on käytännössä välttämättömyys rakennusalan vihreässä siirtymässä, sillä monimutkaisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii uudenlaista ohjausta ja ratkaisujen etsimistä.

”RAIN3-hanke nostaa esiin tärkeän keskustelun siitä, miten voimme mahdollistaa vihreää siirtymistä edistäviä tavoitteita rakentamisprosessin eri vaiheessa. Lean-rakentamisessa eri osapuolien yhteistoiminta on erittäin tärkeässä roolissa. Hiilineutraalisuuden tavoitetasot voidaan asettaa koko rakennushankkeen osapuolien tavoitteeksi, joiden toteutumista voidaan seurata tavoitteiden hallinnan ja lean-rakentamisessa yleisesti käytetyn TVD-prosessin avulla”, kertoo Granlundin kehitysjohtaja Piia Sormunen, joka toimii myös LCI Finlandin varapuheenjohtajana.

RAIN3-hanke on siihen kuuluvien rakennusalan toimijoiden rahoittama tutkimus- ja kehityshanke, joka toteutetaan vuosina 2022–2025. Hankkeen tavoitteena on jatkaa ja tehostaa rakennusalan muutosliikettä sekä tukea KIRA-alan tavoitteita. Työpajan aineistot löytyvät täältä.