LCI in english
LCI in english
LCI.fi -logo

Artikkeli

Etusivu/Artikkeli

Blogi: Enemmän Leania hankesuunnitteluun

Lean työkaluja ja prosesseja käytetään jo melko sujuvasti hankkeen rakennussuunnitteluvaiheessa ja rakentamisessa, mutta tarveselvitys ja hankesuunnittelu, mikä pitää sisällään tilatarpeen määrittämisen ja tilaohjelman laatimisen, jää liian usein vähemmälle tarkastelulle. Tässä [...]

2024-05-17T14:39:29+03:0017.5.2024|Artikkeli|

RAIN3-hankkeen päivitetty toimintasuunnitelma on nyt julkaistu

Rakennusalan muutosliikettä lean-periaatteilla edistävän RAIN3-hankkeen toimintasuunnitelma on nyt päivitetty. Kolmivuotisen hankkeen loppuajan tavoitteissa painotetaan laaja-alaista ymmärrystä ja sen merkitystä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen liittyen. Toimintasuunnitelman päivittämiseen on osallistunut hankkeen osapuolten [...]

2024-02-13T15:57:14+02:0013.2.2024|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Hoshin Kanri: strateginen johtaminen projektissa

Hoshin Kanri tarkoittaa johtamistapaa, jota hyödynnetään lean-johdetussa organisaatiossa tai projektissa. Japanilaisen termin sana hoshin viittaa kompassin neulaan tai suuntaan ja kanri johtamiseen sekä kontrolliin. Johtamistavan päämääränä on varmistaa, että [...]

2024-02-08T11:49:53+02:008.2.2024|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Big room -työskentelyn kulttuuri on muuttunut

Yhteistoiminnallisissa hankkeissa tavoitteena on luoda aidosti integroitu projektiorganisaatio, jossa eri osapuolet luottavat toisiinsa, arvostavat toisiaan ja työskentelevät yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tiiminä. Yhteishengen syntyminen edellyttää paitsi tavoitteiden myös toimintamallien jakamista. [...]

2023-12-19T10:18:42+02:0019.12.2023|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Lean-ajattelu vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää

Granlund isännöi Malmin pääkonttorillaan 5.9.2023 RAIN3-hankkeen syksyn ensimmäistä työpajaa. Päivän teemana oli lean ja vihreä siirtymä, ja työpajassa käsiteltiin vähähiilisen rakentamisen edistämistä leanin keinoilla. Vihreän siirtymän tavoitteista ja niiden [...]

2023-10-27T09:09:13+03:0027.10.2023|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

LRP2023: Mistä siellä puhuttiinkaan?

Lean-rakentamisen päivät 2023 järjestettiin viime viikolla ja tapahtuma keräsi kahden päivän aikana yhteen lähes 400 rakennusalan ammattilaista. Päivien ohjelma koostui kuudesta keynote-puheenvuorosta ja 12 rinnakkaissessiosta. Tapahtuman kantava teema oli [...]

2023-12-20T10:57:52+02:0016.6.2023|Ajankohtaista, Artikkeli|

Kohti tiedolla johdettuja projekteja

Tiedolla johdettu projekti tarkoittaa, että päätökset ja valinnat tehdään aina oikeaan, reaaliaikaiseen tietoon perustuen. Käytännössä tietoa kerätään, järjestetään ja analysoidaan johtamisen tarpeisiin systemaattisella ja yhdessä sovitulla tavalla. Projektin tiedolla [...]

2023-06-01T12:18:24+03:001.6.2023|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Tilaajan roolina on luoda edellytykset ja varmistaa virtauksen sujuvuus

Rakennushankkeissa virtauksella tavoitellaan parempaa ennustettavuutta, laatua, hukan minimointia ja tavoitteissa pysymistä sekä hallittua läpimenoaikojen nopeuttamista. Virtaava prosessi mahdollistaa hankkeissa paremman arvon tuoton. Kun tilaajat lähtevät valmistelemaan hankkeita, ymmärrys työn [...]

2023-02-27T10:40:24+02:0024.2.2023|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|
Go to Top