Tämän kirjoituksen julkistuksen aikoihin kokoonnutaan taas joukolla lean-rakentamisen päiville. Lean yhdistää. Lean on hyvä syy kokoontua yhteen ja jakaa ajatuksia. Se antaa viitekehyksen keskustella muiden kanssa rakentamisen toimialojen, teollisuusalojen ja maarajojen yli. Monimuotoinen ympäristö antaa uusia virikkeitä ja ideoita. Menneiden vuosikymmenten margariinimainosta lainaten: mitä meillä oli ennen leania?

Yrityksemme osallistuessa lean-yhteisön toimintaan, olen voinut havaita, että ymmärryksemme siitä, miltä maailma näyttää rakennusalan muiden toimijoiden näkökulmasta, on parantunut. Vastavuoroisesti olemme omalta osaltamme avanneet muille, millaista talotekniikkaurakoitsijan toiminta on. On ollut mahdollisuus keskustella avoimesti. Ymmärrys toisten tilanteesta on parantunut ja olemme yhdessä voineet kehittää rakentamista.

Oma kokemukseni on, että suuri osa ihmisten ja organisaatioiden välisistä ongelmista ja riidoista johtuu siitä, että osapuolet eivät ymmärrä toistensa tilannetta riittävän hyvin. Tehdään oletuksia oman maailmankuvan pohjalta. Omalla työurallani on tapaus, jossa ongelmatilanne oli päällä useita kuukausia. Meillä oli yhteinen tavoite, joten asioita tehtiin niin sanotusti hyvässä hengessä. Sovittiin, miten toimitaan, mutta puolin ja toisin koettiin pian, että toinen osapuoli ei toiminut sovitun mukaisesti. Useista keskusteluista huolimatta ongelma ei ottanut ratketakseen. Olimme saman alan ammattilaisia. Puhuimme samoilla termeillä. Kuvittelimme ymmärtävämme asian samalla tavalla – kunnes havaitsimme, että ymmärsimme erään keskeisen termin ja siihen liittyvän toiminnan eri tavalla. Kun tämä oli selvinnyt, oli ratkaisun löytäminen helppoa.

Lean on yhteinen viitekehys, menetelmiä ja termejä, jotka antavat rakennushankkeen eri toimijoille mahdollisuuden nopeasti löytää yhteiset tavat toimia. Tämä tietysti olettaen, että osapuolet ovat omaksunet asiat samalla tavalla. Ansa piilee siinä, että kun jotain menetelmää tai termiä, kuten tahtituotanto, on viljelty riittävän kauan, oletetaan kaikkien ymmärtävän sen samalla tavalla.

Toinen ansa piilee siinä, että ajan myötä unohdetaan, että lean ei olekaan kaikille tuttu. Täysin perustavaa laatua olevien asioiden ja kysymysten läpikäynti hankkeen alussa voi tuntua ajan hukkaamiselta ja jopa nololta. Tämä voi kuitenkin olla ratkaisevaa, jotta osapuolet varmasti ymmärtävät toisiaan oikein.

 


Jan Hellman
Hallituksen puheenjohtaja, Amplit Oy

LCI Finlandin hallituksen jäsen