RAIN3-konsortioon kuuluvien rakennusalan toimijoiden rahoittama tutkimus- ja kehityshanke, joka toteutetaan vuosina 2022-25. Hankkeen tavoitteena on jatkaa ja tehostaa rakennusalan muutosliikettä sekä tukea KIRA-alan tavoitteita

  • lean-periaatteiden ja -menetelmien hyödyntämiseksi asiakasarvon parantamisessa
  • tuottavuuden parantamisessa
  • ihmisten kehittämisessä sekä
  • vihreässä siirtymässä.

Hankkeessa noudatetaan kilpailulainsäädännön asettamia vaatimuksia sekä hankintasäännösten määräyksiä. Toiminta perustuu konsortion jäsenille avoimiin teematyöpajoihin, opintomatkoihin, käytännön testaukseen sekä ennen kaikkea toimijoiden vuorovaikutukseen ja yhteiskehittämiseen. Hankkeen osapuolten edustajista koostuva johtajisto ohjaa hanketta.

Viestintä on avointa, hankkeen materiaalit julkaistaan maksutta LCI Finland ry:n verkkosivuilla.

RAIN3-hankkeen esittelymateriaaliin pääset tästä.