LCI in english
LCI in english
LCI.fi -logo

Lean-ajattelu vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää

Granlund isännöi Malmin pääkonttorillaan 5.9.2023 RAIN3-hankkeen syksyn ensimmäistä työpajaa. Päivän teemana oli lean ja vihreä siirtymä, ja työpajassa käsiteltiin vähähiilisen rakentamisen edistämistä leanin keinoilla. Vihreän siirtymän tavoitteista ja niiden [...]

2023-10-27T09:09:13+03:0027.10.2023|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Kohti tiedolla johdettuja projekteja

Tiedolla johdettu projekti tarkoittaa, että päätökset ja valinnat tehdään aina oikeaan, reaaliaikaiseen tietoon perustuen. Käytännössä tietoa kerätään, järjestetään ja analysoidaan johtamisen tarpeisiin systemaattisella ja yhdessä sovitulla tavalla. Projektin tiedolla [...]

2023-06-01T12:18:24+03:001.6.2023|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Tilaajan roolina on luoda edellytykset ja varmistaa virtauksen sujuvuus

Rakennushankkeissa virtauksella tavoitellaan parempaa ennustettavuutta, laatua, hukan minimointia ja tavoitteissa pysymistä sekä hallittua läpimenoaikojen nopeuttamista. Virtaava prosessi mahdollistaa hankkeissa paremman arvon tuoton. Kun tilaajat lähtevät valmistelemaan hankkeita, ymmärrys työn [...]

2023-02-27T10:40:24+02:0024.2.2023|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Vihreä siirtymä tulee olemaan liiketoiminnan perusedellytys rakennusalalla

Kiinteistöjen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja ylläpitoon kuluvat materiaalit ja energia muodostavat noin kolmasosan kaikista Suomen hiilipäästöistä. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteeseen pääseminen määräajassa vaatii rakennusalalta energiankäytön päästöjen [...]

2022-12-16T10:52:00+02:0016.12.2022|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Parempien tulosten saavuttamista haastavat juurtuneet asenteet ja vanhat toimintatavat

Suurimmat haasteet paremman integraation saavuttamisessa yhteistoiminnallisissa hankkeissa liittyvät erilaisten kulttuureiden törmäämiseen, sillä projektin osapuolet tulevat usein keskenään hyvin erityyppisistä ja toimintatavoiltaan erilaisista ympäristöistä. Vanhat toimintatavat ovat juurtuneet syvälle yritysten [...]

2022-11-23T10:13:25+02:0023.11.2022|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Lean-johtamisessa korostuu muutostarpeen ymmärtäminen

Lean-työkalujen rinnalle on viime vuosina noussut aktiivinen puhe lean-johtamisesta. On tunnistettu, että lean-filosofian tarjoaman potentiaalin lunastamiseen tarvitaan työkalujen lisäksi oikeanlaista johtamista. Lean-johtamisessa johdon tehtävät painottuvat asiakasarvon tunnistamiseen, tavoitteiden asettamiseen [...]

2022-10-14T15:13:52+03:0014.10.2022|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Virtauksen luominen vaatii yhteistyötä, ymmärrystä ja kulttuurinmuutosta

Rakennusalalla puhutaan paljon virtauksesta, joka näkyy konkreettisimmin tahtituotannon soveltamisena. Tahtituotanto on hyvä esimerkki muutoksesta, jossa keskitytään resurssitehokkuuden sijaan virtaustehokkuuden luomiseen.  Virtaustehokkuudella pyritään resurssien, kuten materiaalien tai ihmisten, oikea-aikaiseen liikkeeseen. [...]

2022-10-14T15:14:06+03:0020.9.2022|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Leanin perusperiaatteet tukevat vihreää siirtymää

Kolmivuotinen RAIN3-hanke käynnistettiin kick-off-tilaisuudella kesäkuun alussa. Työpajassa käytiin läpi hankkeen keskeisiä teemoja, joista keskityttiin erityisesti lean-rakentamisen periaatteiden suhteesta vihreään siirtymään. Teemaan liittyen kuultiin puheenvuorot Piia Sormuselta ja Tytti-Bruce Hyrkäkseltä (Granlund), [...]

2022-09-02T12:21:29+03:0014.6.2022|Ajankohtaista, RAIN3|

RAIN3-hanke (2022-2025) jatkaa ja tehostaa alan muutosliikettä

RAIN3-konsortioon kuuluvien rakennusalan toimijoiden rahoittama tutkimus- ja kehityshanke, joka toteutetaan vuosina 2022-25. Hankkeen tavoitteena on jatkaa ja tehostaa rakennusalan muutosliikettä sekä tukea KIRA-alan tavoitteita lean-periaatteiden ja -menetelmien hyödyntämiseksi asiakasarvon parantamisessa [...]

2022-09-01T15:34:33+03:004.5.2022|RAIN3|
Go to Top