LCI in english
LCI in english
LCI.fi -logo

RAIN3-hankkeen päivitetty toimintasuunnitelma on nyt julkaistu

Rakennusalan muutosliikettä lean-periaatteilla edistävän RAIN3-hankkeen toimintasuunnitelma on nyt päivitetty. Kolmivuotisen hankkeen loppuajan tavoitteissa painotetaan laaja-alaista ymmärrystä ja sen merkitystä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen liittyen. Toimintasuunnitelman päivittämiseen on osallistunut hankkeen osapuolten [...]

2024-02-13T15:57:14+02:0013.2.2024|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Hoshin Kanri: strateginen johtaminen projektissa

Hoshin Kanri tarkoittaa johtamistapaa, jota hyödynnetään lean-johdetussa organisaatiossa tai projektissa. Japanilaisen termin sana hoshin viittaa kompassin neulaan tai suuntaan ja kanri johtamiseen sekä kontrolliin. Johtamistavan päämääränä on varmistaa, että [...]

2024-02-08T11:49:53+02:008.2.2024|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Big room -työskentelyn kulttuuri on muuttunut

Yhteistoiminnallisissa hankkeissa tavoitteena on luoda aidosti integroitu projektiorganisaatio, jossa eri osapuolet luottavat toisiinsa, arvostavat toisiaan ja työskentelevät yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tiiminä. Yhteishengen syntyminen edellyttää paitsi tavoitteiden myös toimintamallien jakamista. [...]

2023-12-19T10:18:42+02:0019.12.2023|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Lean-ajattelu vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää

Granlund isännöi Malmin pääkonttorillaan 5.9.2023 RAIN3-hankkeen syksyn ensimmäistä työpajaa. Päivän teemana oli lean ja vihreä siirtymä, ja työpajassa käsiteltiin vähähiilisen rakentamisen edistämistä leanin keinoilla. Vihreän siirtymän tavoitteista ja niiden [...]

2023-10-27T09:09:13+03:0027.10.2023|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Kohti tiedolla johdettuja projekteja

Tiedolla johdettu projekti tarkoittaa, että päätökset ja valinnat tehdään aina oikeaan, reaaliaikaiseen tietoon perustuen. Käytännössä tietoa kerätään, järjestetään ja analysoidaan johtamisen tarpeisiin systemaattisella ja yhdessä sovitulla tavalla. Projektin tiedolla [...]

2023-06-01T12:18:24+03:001.6.2023|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Tilaajan roolina on luoda edellytykset ja varmistaa virtauksen sujuvuus

Rakennushankkeissa virtauksella tavoitellaan parempaa ennustettavuutta, laatua, hukan minimointia ja tavoitteissa pysymistä sekä hallittua läpimenoaikojen nopeuttamista. Virtaava prosessi mahdollistaa hankkeissa paremman arvon tuoton. Kun tilaajat lähtevät valmistelemaan hankkeita, ymmärrys työn [...]

2023-02-27T10:40:24+02:0024.2.2023|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Vihreä siirtymä tulee olemaan liiketoiminnan perusedellytys rakennusalalla

Kiinteistöjen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja ylläpitoon kuluvat materiaalit ja energia muodostavat noin kolmasosan kaikista Suomen hiilipäästöistä. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteeseen pääseminen määräajassa vaatii rakennusalalta energiankäytön päästöjen [...]

2022-12-16T10:52:00+02:0016.12.2022|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Parempien tulosten saavuttamista haastavat juurtuneet asenteet ja vanhat toimintatavat

Suurimmat haasteet paremman integraation saavuttamisessa yhteistoiminnallisissa hankkeissa liittyvät erilaisten kulttuureiden törmäämiseen, sillä projektin osapuolet tulevat usein keskenään hyvin erityyppisistä ja toimintatavoiltaan erilaisista ympäristöistä. Vanhat toimintatavat ovat juurtuneet syvälle yritysten [...]

2022-11-23T10:13:25+02:0023.11.2022|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Lean-johtamisessa korostuu muutostarpeen ymmärtäminen

Lean-työkalujen rinnalle on viime vuosina noussut aktiivinen puhe lean-johtamisesta. On tunnistettu, että lean-filosofian tarjoaman potentiaalin lunastamiseen tarvitaan työkalujen lisäksi oikeanlaista johtamista. Lean-johtamisessa johdon tehtävät painottuvat asiakasarvon tunnistamiseen, tavoitteiden asettamiseen [...]

2022-10-14T15:13:52+03:0014.10.2022|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|
Go to Top