Lean haastaa sekä yrityksen kulttuuria että sen henkilöstöä muuttumaan. Organisaation muuttaminen lean-johdetuksi ei tapahdu hetkessä ja se vaatii muutosta niin johtajilta kuin työntekijöiltäkin. Vaikka lean-johtamisen menetelmät ovat varsin yksinkertaisia, niiden soveltaminen ei ole helppoa.

Lean-rakentaminen tarkoittaa ennen kaikkea johtamistavan muutosta (käännetyn kolmion malli). Käännetyn kolmion mallin ytimessä ovat mm. seuraavat periaatteet:

  • Sitoutunut johto ja asiakasarvon tunnistaminen avainasemassa
  • Kerroksittaisen johtamisen kautta johto osallistuu päivittäisjohtamiseen ja pystyy mahdollistamaan työntekijöiden onnistumisen jokapäiväisessä työssä
  • Lean-johtaminen ei vaadi monimutkaisia menetelmiä tai työkaluja
  • Tavoitteiden selkeyttämisellä, ihmisten kohtaamisella ja lyhyemmällä johtamissyklillä päästään parempiin tuloksiin

RAIN2-hankkeessa on keskusteltu esimerkiksi siitä, miten rakennusalalla voidaan edistää lean-johtamisen muutosta ja millaisia työkaluja, menetelmiä ja päivittäisessä johtamisessa voidaan hyödyntää projektitasolla. Keskusteluissa on korostunut yhteisten, riittävän konkreettisten tavoitteiden merkitys, suunnittelun ja tuotannon yhteensovitus sekä erityisesti johtamisen syklin muutos viikkotasolta päivätasolle.

Lean-johtamiseen liittyviä testausprojekteja RAIN2-hankkeen aikana:

Kuva: Kusti Manninen, Tunne Productions Oy


Alkuvuodesta 2022 päättyneen RAIN2-hankekonsortion jäseniä olivat Consti Yhtiöt Oyj, Fira Oy, YIT Suomi Oy, Granlund Oy, AFRY Finland Oy, Destia Oy, Ramboll Finland Oy, NRC Finland Oy, Amplit Oy ja GRK Infra Oy. Hankkeen koordinoinnista vastasi Vison Oy.