Lean-rakentamisen yksi periaatteista on virtautuksen (flow) luonti ja sen ylläpitäminen. Konkreettisesti hyvä virtaus ilmenee esimerkiksi sujuvana tuotantoprosessina, josta alalla puhutaan yleisesti tahtituotantona.

Keskeinen RAIN2-hankkeen tulos on kasvanut ymmärrys siitä, että onnistunut tahtituotanto vaatii varsinaisen tuotannon suunnittelun sijaan koko hankkeen toimintojen virtautuksen, mukaan lukien mm. tiedon, suunnittelun, tukitoimintojen ja johtamisen. RAIN2-hankkeessa virtautusteeman alla on keskitytty erityisesti virtautusosaamisen sekä sen soveltamiskyvykkyyden kasvattamiseen. Työpajoissa erilaiset case-esitykset ovat auttaneet ymmärtämään projektien virtautukseen liittyviä hyötyjä, haasteita ja edellytyksiä.

RAIN2-hankkeen päätteeksi:

  • Tahtituotannon soveltaminen tuo hyötyjä osapuolille mm. reaaliaikaisen tilannekuvan, tehtävien paremman hallinnan sekä vakioinnin kautta.
  • Onnistunut tahtituotannon soveltaminen erilaisissa kohteissa on lisännyt uskoa virtautuksen mahdollisuuksiin.
  • Suunnittelun eräkoon pienentäminen on avainasemassa suunnittelu- ja tuotantoprosessin virtautuksessa.
  • Onnistunut virtautus vaatii oikeanlaista johtamista ja motivaatiota.

Virtautukseen liittyviä testausprojekteja RAIN2-hankkeen aikana:

Kuva: Tuomas Uusiheimo/Ramboll


Alkuvuodesta 2022 päättyneen RAIN2-hankekonsortion jäseniä olivat Consti Yhtiöt Oyj, Fira Oy, YIT Suomi Oy, Granlund Oy, AFRY Finland Oy, Destia Oy, Ramboll Finland Oy, NRC Finland Oy, Amplit Oy ja GRK Infra Oy. Hankkeen koordinoinnista vastasi Vison Oy.