Viimeisen vuosikymmenen aikana Suomessa yleistyneet integroituneet toteutusmallit, kuten allianssit, ovat kasvattaneet uudenlaista osaamista ja ymmärrystä rakennusalalla. Nyt integroinnista puhutaan alalla muustakin kuin sopimusnäkökulmasta. Integraation mahdollistavat sopimukset ovat edelleen keskiössä, mutta yhtä lailla tärkeää on huomioida ihmisten sekä tiedon integrointi. Integraatiota sovelletaan jatkuvasti laajemmin tavoitteena koko toimitusketjun integraatio.

RAIN2-hankkeessa integraation laajentamiseen ja syventämiseen paneuduttiin eri näkökulmista. Yhteisen kehitystyön sekä yritysten testaamisen kautta voidaan todeta, että ymmärrys integroinnin periaatteista, keinoista sekä toimintamalleista on kasvanut merkittävästi.

RAIN2-hankkeen päätteeksi:

  • Kumppaneiden sopimusmalleja kehitetään siihen suuntaan, että ne mahdollistavat yhteisten tavoitteiden saavuttamisen ja niihin sitoutumisen.
  • Digitaalisten ratkaisujen kehittyminen on mahdollistanut tilannehuoneen rakentamisen ja erilaisten ohjelmistojen käytön osana tiedon hallintaa. Tämä puolestaan on edesauttanut projektien tiedolla johtamisen kehittymistä.
  • Ihmisten johtamisen ja valmentamisen rooli korostuu. Alalla ymmärretään paremmin, että sopimus on arvonluonnin mahdollistaja, mutta kulttuurinen muutos tapahtuu ihmisten toiminnan kautta.
  • Alalla on tahtotila, että toimintamallit ovat projektista riippumattomia

 

Integrointiin liittyviä testausprojekteja RAIN2-hankkeen aikana:

Kuva: Tampereen raitiotie, Pasi Tiitola


Alkuvuodesta 2022 päättyneen RAIN2-hankekonsortion jäseniä olivat Consti Yhtiöt Oyj, Fira Oy, YIT Suomi Oy, Granlund Oy, AFRY Finland Oy, Destia Oy, Ramboll Finland Oy, NRC Finland Oy, Amplit Oy ja GRK Infra Oy. Hankkeen koordinoinnista vastasi Vison Oy.