LCI in english
LCI in english
LCI.fi -logo

Tutkimus ja kehitys

Etusivu/Tutkimus ja kehitys

Virtauksen luominen vaatii yhteistyötä, ymmärrystä ja kulttuurinmuutosta

Rakennusalalla puhutaan paljon virtauksesta, joka näkyy konkreettisimmin tahtituotannon soveltamisena. Tahtituotanto on hyvä esimerkki muutoksesta, jossa keskitytään resurssitehokkuuden sijaan virtaustehokkuuden luomiseen.  Virtaustehokkuudella pyritään resurssien, kuten materiaalien tai ihmisten, oikea-aikaiseen liikkeeseen. [...]

2022-10-14T15:14:06+03:0020.9.2022|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Lean-johtaminen ei vaadi onnistuakseen monimutkaisia menetelmiä tai työkaluja

Lean haastaa sekä yrityksen kulttuuria että sen henkilöstöä muuttumaan. Organisaation muuttaminen lean-johdetuksi ei tapahdu hetkessä ja se vaatii muutosta niin johtajilta kuin työntekijöiltäkin. Vaikka lean-johtamisen menetelmät ovat varsin yksinkertaisia, [...]

2023-06-01T09:23:01+03:0029.6.2022|Ajankohtaista, RAIN2|

Onnistuneet kokemukset luovat uskoa virtautuksen mahdollisuuksiin

Lean-rakentamisen yksi periaatteista on virtautuksen (flow) luonti ja sen ylläpitäminen. Konkreettisesti hyvä virtaus ilmenee esimerkiksi sujuvana tuotantoprosessina, josta alalla puhutaan yleisesti tahtituotantona. Keskeinen RAIN2-hankkeen tulos on kasvanut ymmärrys siitä, että [...]

2022-09-02T12:21:09+03:0021.6.2022|Ajankohtaista, RAIN2, Tutkimus ja kehitys|

RAIN2-hankkeessa laajennettiin ja syvennettiin integraatiota

Viimeisen vuosikymmenen aikana Suomessa yleistyneet integroituneet toteutusmallit, kuten allianssit, ovat kasvattaneet uudenlaista osaamista ja ymmärrystä rakennusalalla. Nyt integroinnista puhutaan alalla muustakin kuin sopimusnäkökulmasta. Integraation mahdollistavat sopimukset ovat edelleen keskiössä, mutta [...]

2022-08-18T15:32:00+03:0016.6.2022|Ajankohtaista, RAIN2|

Leanin perusperiaatteet tukevat vihreää siirtymää

Kolmivuotinen RAIN3-hanke käynnistettiin kick-off-tilaisuudella kesäkuun alussa. Työpajassa käytiin läpi hankkeen keskeisiä teemoja, joista keskityttiin erityisesti lean-rakentamisen periaatteiden suhteesta vihreään siirtymään. Teemaan liittyen kuultiin puheenvuorot Piia Sormuselta ja Tytti-Bruce Hyrkäkseltä (Granlund), [...]

2022-09-02T12:21:29+03:0014.6.2022|Ajankohtaista, RAIN3|

RAIN3-hanke (2022-2025) jatkaa ja tehostaa alan muutosliikettä

RAIN3-konsortioon kuuluvien rakennusalan toimijoiden rahoittama tutkimus- ja kehityshanke, joka toteutetaan vuosina 2022-25. Hankkeen tavoitteena on jatkaa ja tehostaa rakennusalan muutosliikettä sekä tukea KIRA-alan tavoitteita lean-periaatteiden ja -menetelmien hyödyntämiseksi asiakasarvon parantamisessa [...]

2022-09-01T15:34:33+03:004.5.2022|RAIN3|

Päivittäisjohtaminen auttaa tunnistamaan projektin haasteet ajoissa

Tahtituotannon tarkoitus on varmistaa, että projektin työt etenevät tasaisesti ja hallitusti. Paloittelemalla tehtävät samankokoisiksi yksiköiksi ja etenemällä yksikkö kerrallaan, tahdissa, töiden valmistumista voidaan ennakoida paremmin. Tehtävien osien kokoa kutsutaan eräkooksi. [...]

2022-08-12T14:02:35+03:0029.4.2020|Ajankohtaista, RAIN2|

Yhteistyökyvykkyys on huipputiimin rakennusaine

Projektit ovat toimintaympäristöjä, joissa keskeistä on projektin tavoitteisiin tähtäävä, osapuolten välinen yhteistyö. Projektit sisältävät paljon yksittäisten henkilöiden näkemyksiä ja oletuksia, jotka pitäisi saattaa yhteen sujuvasti, tehokkaasti ja avoimesti. Projektitiimiin tulevat [...]

2022-09-02T12:32:18+03:004.12.2019|Ajankohtaista, RAIN2|

Tilaajien yhteistyö muuttaa toimialaa

Suomen johtavien julkisten tilaajien ryhmäkehityshanke IPT2 päättyi viime viikolla järjestettyyn loppuseminaariin. Vuosina 2017-2019 toteutetun hankkeen tavoitteena oli nostaa suomalainen projektiosaaminen Euroopan kärkeen ja kehittää muun muassa projektisysteemiä ja hankkeiden toimintakulttuuria [...]

2022-08-12T14:03:30+03:0026.11.2019|Ajankohtaista, IPT2|

IPT2-ryhmähanke lähenee loppuaan

Julkisten hankintaorganisaatioiden osaamistason kehittämiseen tähdännyt IPT2-ryhmähanke alkaa olla loppusuoralla. Hankkeessa on järjestetty vuosien 2016-2019 aikana lukuisia eri teemoihin keskittyneitä syventäviä työpajoja sekä pilottityöpajoja mukana olevien hankkeiden tilaajille ja palveluntuottajille. Viimeisimmissä [...]

2022-08-12T14:03:43+03:007.8.2019|Ajankohtaista, IPT2|
Go to Top